Reklama

Policja

Jak walczyć z "efektem CSI"? [WIDEO]

Fot. CLKP
Fot. CLKP

Gościem InfoSecurity24.pl był inspektor dr Krzysztof Borkowski, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Z wiceszefem CLKP rozmawialiśmy o współczesnych wyzwaniach w zakresie potrzeb w sferze IT, które coraz częściej definiują pracę ekspertów z zakresu kryminalistyki. W rozmowie poruszono także temat dynamiki zmian w obrębie kryminalistyki, wynikającej z rozwoju technologii i zjawiska „dokształcenia się” przestępców. 

Zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odniósł się do wzrastającego zapotrzebowania na ekspertów w zakresie cyberprzestrzeni, pomocnych w przetwarzaniu zebranego przez Policję materiału dowodowego, wymaganego do rozpracowywania i ostatecznie osądzenia przestępców, którzy coraz częściej w swych działaniach wykorzystują najnowsze technologie IT.

Myślę, że tutaj największą bolączką, a właściwie potrzebą to są biegli specjaliści z zakresu IT. Powiedzmy, tutaj w tej chwili, ta przestępczość pojawia się w zakresie dosyć szerokim czyli cyberprzestępczość narzuca na nas też jakby pewne ograniczenia, którym my musimy podołać. My musimy przetworzyć materiał, który zostanie zabezpieczony w dowód przed sądem, czyli materiał procesowy. 

insp. Krzysztof Borkowski, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

W rozmowie z inspektorem dr. Krzysztofem Borkowskim nie mogło zabraknąć pytania o to, jak mocno świat popularnych seriali pokazujących kryminalistykę odbiega od rzeczywistości codziennej pracy prawdziwych ekspertów z zakresu kryminalistyki.

Oglądając telewizję poniekąd należy zdawać sobie sprawę, że oglądamy „świat bajkowy” w dużej części. Rzeczywistość różni się znacznie. To nie jest tak, że można wziąć przedmiot, którego dotykał sprawca/podejrzany, położyć sobie, gdzieś nawet bez nawet zachowania sterylnych warunków, potraktować odpowiednim odczynnikiem i od razu wprowadzenie go pod sekwenator i w ciągu dwóch minut bodajże, patrząc na ekranie (…) obejrzeć, że mamy wynik zgodności. (…) Więc takich informacji, które oglądamy w telewizji dużo w rzeczywistości nie ma. 

insp. Krzysztof Borkowski, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stwierdził, że wyzwaniem współczesnej kryminalistyki jest przede wszystkim obserwowanie zmian technologicznych, które bezpośrednio wpływają na działania samych przestępców i jednocześnie wymuszają potrzebę reakcji ze strony służb zajmujących się bezpieczeństwem.

Jest akcja i jest reakcja. Myślę, że to co w tej chwili obserwujemy właściwie, rozwój technologii wymusza, jakby też pokazuje rynek, gdzie ta przestępczość zaczyna się rozwijać i w ślad za tym, oczywiście musi nadążyć kryminalistyka. 

insp. Krzysztof Borkowski, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Inspektor Borkowski zauważył również, że nowe możliwości po stronie stróżów prawa w zakresie dochodzenia oraz zdobywania materiału dowodowego są bardzo uważnie obserwowane przez samych przestępców. 

Niewątpliwie ja jako biegły, czynny jeszcze biegły mogę powiedzieć, że przestępcy najszybciej się uczą, są najbardziej pilnymi uczniami, najbardziej szybko przetwarzają to, przez co zostali zatrzymani i przez co zostali osądzeni. To później, to dobrze przetwarzają na to, żeby już drugi raz takich błędów nie popełnić. 

insp. Krzysztof Borkowski, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Co więcej, jak uwypuklił zastępca dyrektora CLKP, przestępczość przekracza lub raczej przekroczyła już dawno granice danego państwa i w zakresie kryminalistyki kluczowa staje się wymiana doświadczeń oraz współpraca międzynarodowa.

Teraz nie możemy mówić o przestępczości lokalnej, regionalnej, mówimy o globalnej przestępczości. W tej chwili przestępczość nie ma granic. Więc jeżeli nie będzie współpracy międzynarodowej, to nie ma o czym mówić, o jakichkolwiek sukcesach. i

insp. Krzysztof Borkowski, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policj

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama