Reklama

Policja

Policja kupi prawie 20 mln sztuk amunicji 9 mm?

Fot. Śląska Policja
Fot. Śląska Policja

Koniec ubiegłego roku to czas, w którym Komenda Główna Policji ogłosiła szereg przetargów, w tym także te dotyczące dość pokaźnych ilości amunicji kaliber 9 mm, której łącznie do formacji trafić może prawie 20 mln sztuk. W jednym z przetargów policja dokonała już wyboru najkorzystniejszej oferty, która opiewa na kwotę ponad 14 mln złotych. Jak się wydaje, zwycięzcę uda się wyłonić także w drugim postępowaniu – choć nie ma pewności czy policję stać na realizację wszystkich trzech wyszczególnionych w nim zadań.

O tym, że policja zamierza uzupełnić zapasy amunicji, InfoSecurity24.pl pisał już pod koniec 2020 roku. Największy z nich zakłada zakup 17 797 700 naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum. Policja zaznaczała, że przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej. Postępowanie może jednak zostać unieważnione, jeśli środki, które formacja zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną jej przyznane. Jak na razie tak się jednak nie stało, bowiem formacja 10 lutego poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamówienie – jeśli dojdzie do podpisania umowy – zrealizuje warszawska spółka Cenzin. Policja za dostawy zapłaci 14 229 261,15 złotych brutto (policyjny budżet wynosił 15 840 000,00 złotych brutto), a amunicja powinna znaleźć się z magazynach formacji do 14 lipca 2021 roku.

To jednak nie jedyny przetarg na zakup amunicji kal. 9 mm realizowany w ostatnim czasie przez policję.  W innym postępowaniu, podzielonym na trzy zadania, formacja zamierza kupić łącznie ponad 1,7 mln sztuk amunicji kaliber 9 mm. Pierwsze zadanie dotyczy amunicji antyrykoszetowej kal. 9 mm Parabellum w ilości 941 250 sztuk, drugie zakłada pozyskanie 561 600 sztuk amunicji kal. 9 mm Makarow, a trzecie 200 tys. sztuk amunicji barwiącej kal. 9 mm Parabellum FX. Podobnie jak w przypadku pierwszego przetargu, całość zamówienia powinna znaleźć się w rękach mundurowych do 14 lipca 2021 roku. Także i w tym postępowaniu, policja ma zamiar skorzystać z tzw. procedury odwróconej oraz zastrzegała możliwość jego unieważnienia, jeżeli środki jakie zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie nie zostaną jej przyznane. Wydaje się jednak, że przynajmniej dwa z trzech zadań powinno się udać zrealizować.

Jak wynika z informacji przekazanych przez KGP w postępowaniu, w ramach zadania pierwszego, którego budżet odkreślono na 1 185 975,00 złotych brutto, swoje oferty złożyły dwie firmy. Tańsza pochodzi od spółki Cenzin, która realizację tej części wyceniła na 1 099 850,63 złotych brutto. Firma oferuje też 84 miesiące gwarancji na dostarczaną przez siebie amunicję. Nieco droższą propozycję złożyła spółka UMO. Za dostarczenie amunicji, na którą podobnie jak Cenzin oferuje 84 miesiące gwarancji, UMO oczekuje 1 154 252,91 złotych brutto. Na realizację drugiego zadania, a więc zakupu 561 600 sztuk amunicji kal. 9 mm Makarow, KGP chce wydać nie więcej niż 589 680,00 złotych brutto. Jedyna złożona oferta – pochodząca od UMO – przekracza jednak ten budżet, opiewa bowiem na 765 728,14. Spółka oferuje też 108 miesięcy gwarancji. By móc jednak zrealizować to zadanie, policja musiałaby znaleźć w swoim budżecie dodatkowe środki. Czy tak się stanie, przekonamy się zapewne już niebawem.

Ostania, trzecia część postępowania dotyczy 200 tys. sztuk amunicji barwiącej kal. 9 mm Parabellum FX. Zainteresowane dostawami ponownie są dwa podmioty. UMO dostawy wycenia na 565 800,00 złotych brutto, a Works 11 oczekuje 468 000,00 złotych brutto. Obie firmy oferują 72 miesiące gwarancji, a policyjny budżet wynosi 564 000,00 złotych brutto.

We wszystkich trzech częściach policja oceniając złożone oferty będzie brać pod uwagę cenę (60 proc.) oraz okres gwarancji (40 proc.).

Jeśli wszystko pójdzie po myśli policji, już niebawem do formacji trafić może nawet prawie 20 mln sztuk amunicji kal. 9 mm.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama