Reklama

Policja

Policja inwestuje w armatki wodne

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Do oddziałów prewencji trafi dostawa pojazdów typu armatka wodna. Komenda Główna Policji planuje zakup nawet 10 tego typu samochodów, których dostarczanie ma zająć niecałe dwa lata.

Komenda Główna Policji opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczące dostaw pojazdów silnikowych specjalnego zastosowania. Chodzi tu mianowicie o zakup pojazdów typu armatka wodna, które trafią do oddziałów/pododdziałów policyjnej prewencji. Komenda zainteresowana jest pozyskaniem ośmiu samochodów w ramach zamówienia podstawowego oraz ewentualnie kolejnych dwóch w ramach prawa opcji. 

KGP nie informuje za pośrednictwem Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ile zamierza przeznaczyć na zakup pojazdów. Wiadomo jednak, że to właśnie cena stanowić będzie najważniejszy czynnik decydujący o udzieleniu zamówienia, choć nie jedyny. KGP pod uwagę weźmie również gwarancję na całą zabudowę i wyposażenie pojazdu po zabudowie (waga 15), oferowanie bezpłatnych przeglądów okresowych w ramach gwarancji na pojazd bazowy, na którym dokonano zabudowy (waga 5), opcję wymiany wszystkich szyb kuloodpornych w kabinie załogowej po 5 latach eksploatacji pojazdu (waga 5), usytuowanie nad nadwoziem pojazdu wyloty rur wydechowych silnika głównego i silnika napędzającego pompę wody (waga 15) oraz hamulce postojowe dla każdej osi w pojeździe bazowym (waga 1).

Brak informacji dotyczących ceny może być związany z faktem, że formacja nie wyasygnowała środków na zakup pojazdów. Co więcej, "przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane". Przypomnijmy, że - jak informował Jarosław Zieliński w odpowiedzi na interpelację Marka Wójcika z PO - w latach 2019-2020 w ramach Programu jest planowany zakup 2 432 sztuk sprzętu transportowego za kwotę 295,6 mln zł. Warto zaznaczyć, że wadium wyznaczone w postępowaniu, wynosi 700 tys. złotych. Oznacza to, że zakup armatek wodnych może kosztować formację całkiem sporo, gdyż zgodnie z Pzp stanowi ono max. 3 proc. szacowanej wartości zamówienia.

image
Fot. KWP Białystok

Policja przewiduje, że zamówienie zostanie zrealizowane do maksymalnie 17 grudnia 2020 roku, także w przypadku skorzystania z prawa opcji. Przetarg realizowany jest w ramach procedury otwartej, a na oferty KGP czeka do 22 marca 2019 roku, do godz. 10:00.

Komenda nie wskazuje, gdzie dokładnie trafią wozy. Będą to jednak zapewne oddziały prewencji na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, wielopolskiego i pomorskiego, gdyż wraz z ofertą potencjalny wykonawca ma dostarczyć wykaz i lokalizację autoryzowanych stacji obsługi dla pojazdu bazowego właśnie dla tych obszarów. "Zamawiający wymaga wskazania co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w Warszawie lub powiatach ościennych oraz co najmniej po jednej autoryzowanej stacji obsługi w województwach: śląskim, wielkopolskim i pomorskim.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze