Reklama

Policja

Pełzający remont policyjnych Mi-8

Fot. Śląska.Policja.pl
Fot. Śląska.Policja.pl

Komenda Główna Policji nie ustaje w wysiłkach, aby utrzymać w służbie śmigłowce transportowe Mi-8, które powoli dobijają czterdziestki. W ostatnim czasie przeprowadzono kilka odrębnych postępowań przetargowych związanych z remontami wirników nośnych tych maszyn, których łączna wartość przekracza 1,8 mln zł. Wskazuje to na znaczne wyeksploatowanie niemal czterdziestoletnich maszyn.

Oba śmigłowce Mi-8T wykorzystywane do działań Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA” pochodzą z 1983 roku i mają nalot przekraczający grubo 5 tys. godzin. Rekordzistą w całej policyjnej flocie śmigłowcowej jest Mi-8T o numerze A-023 (SN-42XP), który już w ubiegłym roku przekroczył 5700 godzin spędzonych w powietrzu. Wysłużone maszyny miały zastąpić trzy pozyskane przez Policję, fabrycznie nowe Black Hawki. Jednak wszystko wskazuje na to, że maszyny Mi-8T pozostaną w służbie jeszcze przynajmniej przez kilka lat bijąc kolejne rekordy. Łączą się one niestety również z rekordowymi kosztami utrzymania maszyn w linii. 

W 2019 roku rozstrzygnięto przetargi dotyczące zakupu jednego kompletu łopat wirnika głównego Mi-8T za sumę 749 566 zł, oraz naprawy piast dwóch wirników głównych za łączną sumę 555 000 zł. W wyniku realizacji tej ostatniej umowy przez specjalistyczne zakłady remontowe Helisota UAB na Litwie ustalono, iż niezbędne jest wykonanie prac ponadzakresowych (przekraczających zakres pierwotnej umowy) o łącznej wartości 192 015,30 złotych, jak wynika z postępowania, którego wynik ogłoszono w ostatnich dniach lutego. Łączny całkowity koszt napraw dwóch piast wirników nośnych na Litwie wzrósł tym samym do 747 015,30 zł.

W tym samym czasie, to jest 28 lutego 2020 roku, minął termin składania ofert w postępowaniu dotyczącym naprawy głównej dwóch egzemplarzy tarcz typu 8-1950-000, sterujących zmianą kątów natarcia łopat wirnika głównego w śmigłowcach Mi-8T. W ocenie tych ofert 93% stanowi cena, stąd należy się spodziewać, że wybrana zostanie najniższa oferta firmy Ankol, reprezentującej litewskie zakłady Helisota UAB. Wartość każdego z zadań, obejmujących naprawy poszczególnych tarcz sterujących, to 156 025,50 zł. Łączna wartość umów wyniesie w tej sytuacji 312 051 zł.

Prosty rachunek pokazuje, iż wartość umów związanych z remontami i naprawami układu napędowego policyjnych Mi-8T zamknie się sumą co najmniej 1 808 632,30 zł. Być może udałoby się obniżyć tą cenę, gdyby zrealizowano wszystkie prace w ramach jednej umowy obejmującej kompleksowe prace związane z wydłużaniem resursu układu wirnika nośnego.

Niezależnie od trybu realizacji, kontrakty pozwolą przedłużyć eksploatację wirników głównych policyjnych Mi-8 o kolejnych około 500 godzin, jednak z pewnością nie będą ostatnimi w tym roku kontraktami związanymi z eksploatacją tych śmigłowców. Są to maszyny dość wiekowe, poważnie wyeksploatowane i koszt ich utrzymania w powietrzu nie będzie malał z czasem. Wszystko to pomimo zakupu 3 śmigłowców S-70i Black Hawk, które docelowo mają służyć do realizacji zadań Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA” i miały umożliwić wycofanie ze służby Mi-8T.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze