Reklama

Policja

"Nowe" uprawnienia policjantów

Autor. Szkoła Policji w Słupsku

Od piątku, 8 grudnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień policjantów. Dzięki nim funkcjonariusze będą mogli m.in. sprawdzać tożsamość przy użyciu aplikacji mObywatel. Wśród zmian znalazło się również rozszerzenie przesłanek warunkujących prawo do zatrzymywania osób pozbawionych wolności o m.in. przestępców, którzy uciekli ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców lub dokonały ucieczki w trakcie konwojowania.

Reklama

Nowe przepisy, które weszły w życie od piątku, 8 grudnia to wynik nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Wśród najbardziej istotnych dla funkcjonariuszy zmian znalazły się przepisy regulujące podstawę prawną zatrzymywania przez Policję osób pozbawionych wolności, rozszerzając liczbę przesłanek. Do tej pory zapis ten dotyczył „osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego” oraz „stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia”.

Reklama

W nowelizacji rozporządzenia rozszerzono katalog o osoby, które „dokonały ucieczki z aresztu śledczego, zakładu karnego, ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców” lub „dokonały ucieczki w trakcie konwojowania lub zatrudnienia”.

Czytaj też

Zmiany, które znalazły się w rozporządzeniu dotyczą również legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości. W nowelidoprecyzowano m.in. przepis, który umożliwiał policjantowi ustalenie tożsamości osoby m.in. w oparciu o informacje o osobie w postaci zdjęcia wraz z opisem wizerunku. „Nie każdy bowiem system lub rejestr, w tym taki, do którego Policja ma dostęp, posiada w swoich zasobach zdjęcie osoby z jednoczesnym opisem jej wizerunku. Dla przykładu wskazać należy na Rejestr Dowodów Osobistych, w którym zawarte są dane personalne, zdjęcie osoby, natomiast brak jest opisu wizerunku” – wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Reklama

W związku z tym nowela rozszerza możliwość legitymowania osób - w przypadku nieposiadania przy sobie dokumentu tożsamości - o dane uzyskane ustnie (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, a w przypadku braku informacji o numerze PESEL – data i miejsca urodzenia oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe).

Czytaj też

Doprecyzowano też dotychczasowy przepis, który mówił „o możliwości ustalenia tożsamości osoby legitymowanej na podstawie dokumentu elektronicznego”. W nowelizacji pojawia się wprost aplikacja mObywatel. Dodatkowo rozporządzenie wprowadziło zmiany o charakterze porządkowym dotyczące dokumentowania danych osobowych legitymowanej osoby. „W wyniku których wyszczególnione w obowiązującym rozporządzeniu rodzaje dokumentacji służbowej w postaci notatnika służbowego, notatki służbowej, notatki urzędowej zastąpiono ogólnym określeniem, z którego wynika, że policjant dokumentuje legitymowanie osoby w postaci papierowej lub elektronicznej” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

W ocenie projektodawcy przedmiotowa zmiana nie powinna budzić wątpliwości interpretacyjnych, bowiem zgodnie z § 4 ust. 2 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych zapisy w notatniku służbowym dotyczą wykonywanych czynności służbowych, a w szczególności legitymowania osób, ze wskazaniem podstawy faktycznej. Jednocześnie konieczność udokumentowania legitymowania osoby w notatce, w tym inicjującej dalsze czynności służbowe, wynika z dotychczasowej pragmatyki służbowej i nie powinna budzić wątpliwości interpretacyjnych
Fragment uzasadnienia rozporządzenia
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze