Reklama

Policja

MSWiA: mniej przestępstw na stadionach, więcej spraw w sądach

fot. Komenda Stołeczna Policji
fot. Komenda Stołeczna Policji

Z roku na rok spada liczba przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z meczami piłki nożnej. Mniej jest też osób zatrzymanych. Jednak policja kieruje do sądów więcej spraw. W MSWiA powstaje projekt, który zaostrzy kary dla osób zakłócających imprezy sportowe.

Takie informacje przedstawił w środę w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, który o bezpieczeństwie na stadionach piłkarskich rozmawiał z posłami z komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Jak poinformował, z danych KGP wynika, że w czasie rundy wiosennej sezonu piłkarskiego 2017/18, czyli od 9 lutego do 13 czerwca 2018 r., policja prowadziła działania zabezpieczająco-ochronne w związku z 435 meczami piłki nożnej organizowanymi jako imprezy masowe. To spadek o 12,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., kiedy było 496 takich meczów. 80 spotkań z rundy wiosennej w 2018 r. (18,4 proc. wszystkich spotkań) zakwalifikowano jako imprezy masowe podwyższonego ryzyka. To spadek w porównaniu z 2017 r. o 24 spotkania.

Statystyki pokazują w omawianym okresie spadek liczby odnotowanych przestępstw i wykroczeń popełnionych w związku z meczami piłki nożnej, co napawa optymizmem.

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA

Przestępstwa i wykroczenia

Jak dodał Zieliński, w 2018 r. odnotowano 236 takich przestępstw, czyli o 17,2 proc. mniej niż w 2017 r. (285 przestępstw). Jeśli chodzi o wykroczenia, to w związku z meczami futbolowymi w 2018 r. było ich 3162, a w 2017 r. – 3969; to spadek o 20,3 proc.

W 2018 r. policja zatrzymała 296 osób podejrzewanych o złamanie prawa w czasie w czasie spotkań piłkarskich. To o 41 proc. mniej niż rok wcześniej (wtedy zatrzymano 502 osoby). W 2018 r. wśród zatrzymanych było 13 nieletnich, w 2017 r. – sześciu.

W 2018 r. do sądów skierowano 109 spraw dot. przestępstw związanych z rozgrywaniem meczów piłki nożnej, w 2017 r. takich spraw było 97 (wzrost o 12,4 proc.).

W związku z rozgrywkami piłkarskimi w 2018 r. policja skierowała do sądów 287 wniosków w sprawach o wykroczenia. W 2017 r. wniosków było 120. Oznacza to wzrost o prawie 140 proc. W 2018 r. w 57 przypadkach policja wnioskowała o orzeczenie zakazu wstępu na imprezy masowe. To o 4 przypadki więcej niż w 2017 r.

Jak relacjonował Zieliński, w związku z tymi sprawami sądy wydały 75 prawomocnych wyroków. W 2017 r. takich orzeczeń było 17. Zarówno w 2017, jak i w 2018 r. sądy po trzy razy orzekały zakaz wstępu na imprezę masową połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa na komendzie policji. – Mamy do czynienia z pewnym spadkiem liczby przestępstw i wykroczeń, co świadczy o zwiększającym się bezpieczeństwie, ale mamy także do czynienia ze skuteczniejszymi działaniami policji i sądów – powiedział Zieliński.

Działania policji

W 2018 r. policja skierowała 98 tys. funkcjonariuszy do zabezpieczenia meczów piłki nożnej. Jest to o 11,6 proc. mniej niż w roku 2017 r. (prawie 111 tys. policjantów). Z ogólnej liczby funkcjonariuszy zaangażowanych w 2018 r. do zabezpieczenia meczów piłkarskich, prawie 40 tys. było zaangażowanych w działania związane z rozgrywkami podwyższonego ryzyka (40,5 proc. ogólnej liczby).

Policjanci skierowani do działań w związku z rozgrywaniem meczów piłki nożnej w 2018 r. stanowili aż 73 proc. sił policyjnych wyznaczonych do zabezpieczenia imprez masowych. W ramach działań policyjnych prowadzonych w związku z rozgrywaniem meczów piłki nożnej w 2018 r. wykonano 1813 akcji zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez masowych. To 92,2 proc. ogólnej liczby wykonany w tym czasie patroli zabezpieczających przejazdy uczestników imprez masowych. To spadek o 17,9 proc. w porównaniu do 2017 r., kiedy takich patroli było 2208. Do realizacji tego zadania w 2018 r. zaangażowano prawie 35 tys. policjantów, co w porównaniu do 2017 r. (38,6 tys. skierowanych funkcjonariuszy) oznacza spadek o 10 proc.

Jednocześnie w związku z przemieszczaniem się kibiców piłkarskich transportem samochodowym w 2018 r. wykonano 1652 patrole zabezpieczające, a w związku z przejazdem koleją – 161 patroli.

Kontrole straży pożarnej

Sporo miejsca w informacji wiceszefa MSWiA zajęły dane o działaniach straży pożarnej, która sprawdza przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. W latach 2016-17 do komendantów powiatowych i miejskich PSP złożono 356 wniosków o wydanie opinii, w 246 wniosków o wydanie opinii dla meczów piłki nożnej organizowanych cyklicznie.

Komendanci PSP wydali łącznie 355 opinii w sprawach ochrony przeciwpożarowej meczów piłki nożnej będących imprezami masowymi. Większość wniosków (73 proc.) uzyskała pozytywną opinię PSP lub opinię pozytywną z warunkami (25 proc.). Jedynie w ośmiu przypadkach wnioski zaopiniowano negatywnie. – Dotyczyły one meczów piłki nożnej, które ostatecznie się nie odbyły – powiedział wiceminister.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że w 47 przypadkach wnioski zostały złożone bez zachowania terminów określonych w ustawie. W 39 przypadkach do wniosku nie dołączono wymaganych dokumentów lub wymagały one uzupełnienia. 20 wniosków złożono w trybie przewidzianym dla wypadków wyjątkowych, gdzie czas na wystąpienie jest skrócony z 30 do 14 dni, przy czym w 10 przypadkach nie dochowano nawet tego ostatniego terminu.

W celu ustalenia warunków ochrony przeciwpożarowej imprez masowych strażacy przeprowadzili 263 wizje lokalne i lustracje obiektów i terenów, gdzie miały się odbywać mecze piłkarskie.

Zastępy Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczych Straży Pożarnych (włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) w latach 2016-17 zabezpieczały na stadionach lub innych obiektach sportowych 1580 meczów piłki nożnej. W operacje te było zaangażowanych było ponad 9 tys. strażaków PSP i OSP, którzy korzystali z ponad 1800 pojazdów.

Podczas meczów piłki nożnej miało miejsce 26 zdarzeń wymagających interwencji strażaków. W 21 przypadkach zagrożenia na stadionie wykrył system sygnalizacji pożarowej albo dźwiękowy system ostrzegawczy. Chodzi o sytuacje powstałe na skutek działań kibiców, ewentualnie służb organizatora, w szczególności użycia otwartego ognia, w tym odpalenia pirotechniki.

Niezmiennie najczęstszym spotykanym negatywnym zjawiskiem jest używanie środków pirotechnicznych w miejscu i w czasie trwania imprez masowych, kwalifikowane w polskim prawie jako przestępstwo. Zauważalny jest także trend używania środków pirotechnicznych nie tylko jako elementów oprawy meczowej, ale przede wszystkim jako przedmiotów intencjonalnie wykorzystywanych do stworzenia zagrożenia dla zdrowia a nawet i życia uczestników imprez sportowych. Ponadto uczestnicy imprez masowych, w szczególności masowych imprez sportowych dopuszczają się nagminnie wykroczeń polegających na niestosowaniu się do regulaminu danego obiektu, a także poleceń wydawanych przez pracowników służb porządkowych lub informacyjnych. Efektem tego jest m.in. brak drożności ciągów komunikacyjnych, co bezpośrednio może wpływać na bezpieczeństwo uczestników imprezy, zwłaszcza w razie konieczności ewakuacji.

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA

Wiceminister poinformował też, zespół ekspertów przy Radzie Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przygotował wstępne rekomendacje zmierzające do zmiany przepisów. – Zmiany legislacyjne mają zaostrzyć kary dla osób zakłócających przebieg widowiska sportowego, zwiększyć skuteczność walki z takimi zjawiskami oraz zmobilizować organizatorów do wzmożonych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprez masowych – powiedział Zieliński. Dodał, że szczegóły zostaną przedstawione wkrótce.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze