Reklama

Policja

Magazyn na materiały wybuchowe dla "BOA" potrzebny od zaraz

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

”BOA” potrzebuje magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych, który trafi do warszawskiej siedziby pododdziału. Obecnie, jak informuje formacja, materiały przeznaczone do „pokonywania przeszkód budowlanych metodą wybuchową” znajdują się w Centralnej Składnicy Uzbrojenia KSP w Starej Wsi koło Celestynowa. 

Dostawa kontenerowego magazynu do przechowywania materiałów wybuchowych to nowy przetarg ogłoszony przez Komendę Główną Policji. Sprzęt ma zostać dostarczony do Warszawy, gdyż skorzystają z niego kontrterroryści z Centralnego Poddziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Kontenerowy magazyn dostarczony ma zostać im do końca października br.

Komenda Główna Policji nie informuje na razie, jaki ma budżet na realizację zakupu. Informację na jego temat poznamy więc wraz z otwarciem ofert. Co ważne, przetarg współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. A dokładnie w ramach projektu "Zakup sprzętu służącego zapobieganiu i likwidacji zagrożeń związanych z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi substancjami" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wiadomo jednak, że kontrterrorystom z "BOA" się śpieszy, gdyż postępowanie realizowane jest właśnie w ramach procedury przyspieszonej. Jak podkreśla formacja w dokumentach dot. postępowania, "istnieje pilna potrzeba doposażenia Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA w wyżej wymieniony magazyn" i "ma to wpływ na czas realizacji zadań związanych z zatrzymywaniem szczególnie niebezpiecznych przestępców". Obecnie materiały przeznaczone do "pokonywania przeszkód budowlanych metodą wybuchową" znajdują się w Centralnej Składnicy Uzbrojenia KSP w Starej Wsi koło Celestynowa. Zakup kontenerowego magazynu, który umieszczony zostanie na terenie siedziby "BOA" usprawnić ma oczywiście przygotowania do szturmu na trudno dostępne pomieszczenia. Formacja zdecydowała się na przyspieszoną procedurę także ze względu na pandemię koronowirusa oraz związane z tym ewentualne opóźnienia dostaw poszczególnych komponentów lub gotowego sprzętu, a w efekcie zagrożenie terminu realizacji zamówienia. 

Poszukiwany przez policję kontenerowy magazyn ma posiadać konstrukcję opartą na gabarytach kontenera serii ISO 1CC zgodnie z PN-ISO 668:1999 i zawierać:

 1. drzwi jednoskrzydłowe (1 szt.) – zamykane na zamknięcia ryglowe wyposażone w klamkę oraz dwa zamki klasy „C”;
 2. wnęka z pokrywą przeznaczoną na rozdzielnię elektryczną, posiadająca miejsce do montażu centrali alarmowej;
 3. wnęka z pokrywą umożliwiająca zainstalowanie klawiatury instalacji alarmowej, znajdująca się przy drzwiach jednoskrzydłowych;
 4. otwory wentylacyjne w odpowiedniej ilości z pokrywą i siatką przeciw gryzoniom;
 5. naroża kontenerowe (górne i dolne – łącznie 8 szt.);
 6. wrota kontenerowe 1 kpl.;
 7. kieszenie na widły służące do podnoszenia kontenera za pomocą wózka widłowego;

Jak wyjaśnia KGP w dokumentach, kontener magazynowy ma umożliwiać bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych oraz materiałów inicjujących w ilości min. 43 kg w ekwiwalencie TNT. Formacja dopuszcza podzielenie wnętrza magazynu na odpowiednie strefy oraz gniazda o konstrukcji uniemożliwiającej przeniesienie detonacji na sąsiednie gniazda. Pojedyncze gniazdo powinno umożliwiać bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych o masie min. 1,0 kg TNT lub plastycznego materiału wybuchowego. Gniazda muszą posiadać możliwość zamknięcia porządkowego (np. plombowana pokrywa).

Wewnątrz magazynu powinna również znajdować się wydzielona strefa służąca do przechowywania materiałów inicjujących gdzie sumaryczny ekwiwalent TNT środków inicjujących powinien odpowiadać 1000 szt. zapalników ERG. Strefa winna być odporna na wybuch materiałów wybuchowych w gniazdach magazynowych. Co więcej, wewnątrz magazynu powinny znajdować się wydzielone miejsca umożliwiające przechowywanie czterech zestawów minersko-pirotechnicznych o wymiarach zewnętrznych jednego zestawu 460x360x100 mm o masie materiału wybuchowego pojedynczego zestawu min. 2 kg (w przeliczeniu na TNT). Zestawy te muszą być umieszczone w miejscach posiadających możliwość zamknięcia porządkowego (np. plombowana pokrywa).

KGP zaznacza również, że konstrukcja kontenerowego magazynu musi zapewniać bezpieczną eksploatację z zachowaniem strefy ochronnej związanej z oddziaływaniem fali uderzeniowej nie większej niż 15 m. Musi on być również dostosowany do transportu drogowego.

Oferty, na których przesłanie zainteresowane podmioty mają czas do 30 lipca br., ocenione zostaną na podstawie ceny oraz zaproponowanego okresu gwarancji na użytkowanie wyrobu. Maksymalnie za wspomnianą gwarancję otrzymać można nawet 40 punktów, jeśli wynosić będzie ona min. 84 miesięcy od daty dostarczenia magazynu. 

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze