Policja

Lekkie śmigłowce dla Policji z wolnej ręki [NEWS InfoSecurity24.pl]

Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Policja.pl
Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Policja.pl

Komenda Główna Policji prowadzi postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczące dostawy trzech lekkich śmigłowców jednosilnikowych. Dostawa wszystkich trzech maszyn ma zostać zrealizowana do końca roku 2020. Decyzja o zakupie z pominięciem procedur konkurencyjnych wynika z dwukrotnego przeprowadzenia przetargu bez pozytywnego rozstrzygnięcia.

Jak wynika z informacji do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl, Komenda Główna Policji rozpoczęła negocjacje z potencjalnymi dostawcami trzech lekkich śmigłowców jednosilnikowych. Maszyny miały być pozyskane w ramach programu modernizacji służb mundurowych, jednak dwa realizowane w 2018 roku przetargi zakończyły się bez rozstrzygnięcia. Pierwsze postepowanie unieważniono w kwietniu 2018, ze względu na cenę znacznie przekraczającą wyasygnowane środki. W drugim przypadku cena również nie mieściła się w zakładanym budżecie, ale przyczyną anulowania w postępowania w październiku 2018 było uznanie jedynej oferty za nie spełniającą specyfikacji technicznej (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Co istotne, w obu postępowaniach złożono tylko jedną ofertę, która dotyczyła trzech śmigłowców Airbus Helicopters H125 Écureuil dostarczanych przez spółkę Heli-Invest. Przy budżecie KGP na ten cel w wysokości 53 mln zł, w pierwszym postępowaniu zaproponowana cena wynosiła ponad 77 mln zł, a w drugim, ze względu na wydłużenie terminu dostawy nieco mniej, bo 73 mln zł. W związku z tym, już w październiku prognozowaliśmy, że podobnie jak w przypadku zakupu śmigłowców Black Hawk, Policja zdecyduje się na zakup z wolnej ręki. Potwierdzenie redakcja InfoSecurity24.pl otrzymała od rzecznika prasowego KGP.

Aktualnie prowadzone jest postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest dostawa 3 szt. śmigłowców jednosilnikowych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem zamówień publicznych na podstawie art. 67 ust. 1. pkt 4. Proces dostawy wszystkich trzech szt. planuje się zakończyć w 2020 r.

Mł. insp.  Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji 

Policja zdecydowała się przeprowadzić zakup śmigłowców na podstawie art. 67, który mówi, że można skorzystać z procedury zakupu z wolnej ręki gdy: „nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.” 

Komenda Główna Policji nie udzieliła nam informacji dotyczących środków jakimi dysponuje na ten cel, zasłaniając się faktem, iż jest to element negocjacji. Należy jednak założyć, że skoro w dwóch postępowaniach przetargowych środki te nie zostały istotnie zwiększone, Policja nadal stara się pozyskać trzy śmigłowce w cenie dwóch.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji do których dotarliśmy, wstępne analizy dotyczące możliwości zakupu trzech śmigłowców jednosilnikowych dotyczą m. in. maszyn firm Bell. Jednak w związku z niewystarczającymi środkami na zakup trzech maszyn należy spodziewać się, że do czasu dokapitalizowania tego programu efekt ewentualnych negocjacji może nie być zadowalający.

Przypomnijmy, że zakup lekkich śmigłowców w trybie z wolnej ręki zapowiadał już w rozmowie z InfoSecurity24.pl gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. "Tutaj mamy sytuację, która pokazuje, jak wygląda kwestia przetargowa w tego typu zakupach. Tak jak Pan zauważył, za nami dwa nieudane przetargi, co jednak ciekawe w obydwu przypadkach praktycznie z winy oferentów, bo oferty nie spełniały wymagań SIWZ. Dzisiaj daje nam to kolejną możliwość, bo przepisy pozwalają na to, żeby po dwóch nieudanych przetargach, wejść w tryb zamówienia „z wolnej ręki”. I chyba skorzystamy z tej możliwości" - mówił szef KGP.

Komentarze