Reklama

Policja

Kaski dla policyjnej prewencji pilnie potrzebne

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Policja szuka dostawcy kasków dla oddziałów prewencji. Mowa nawet o 7 tys. sztuk, które KGP zamierza kupić w ramach przyspieszonej procedury. Konieczność pilnego zakupu argumentowana jest m.in. „koniecznością zabezpieczenia podstawowego wyposażenia do prawidłowego wykonywania zadań służbowych”.

Reklama

Komenda Główna Policji zamierza kupić nawet 7 tys. sztuk kasków ochronnych z osłoną twarzy. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 3,8 tys. sztuk, a opcja do 3,2 tys. Kaski trafić mają do policyjnych oddziałów prewencji i to dość szybko. KGP na oferty czeka bowiem tylko do 6 marca, a cały przetarg realizowany jest w ramach procedury przyspieszonej. 

Reklama

Skąd ten pośpiech? Policyjni logistycy jako podstawę prawną podają art. 411 ust. 7 i ust. 16 ustawy prawo zamówień publicznych. W przywołanych przepisach czytamy, że "jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia" termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz termin składania ofert mogą być krótsze, jednak nie mogą wynosić mniej niż 10 dni.

Czytaj też

O jaką pilna potrzebę chodzi? Jak tłumaczy KGP, jest ona podyktowana "koniecznością zabezpieczenia podstawowego wyposażenia do prawidłowego wykonywania zadań służbowych, przez policjantów pełniących służbę w Oddziałach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji". Jak dodano, mundurowi tych formacji "kierowani są do zadań związanych z zapobieganiem naruszania ładu i porządku publicznego podczas wszelkiego typu imprez masowych, manifestacji oraz protestów", a w ostanim czasie "wysyłani są również do zadań związanych z zabezpieczaniem wschodniej granicy, poprzez zapobieganie przedostawania się na terytorium RP oraz Unii Europejskiej nielegalnych imigrantów". KGP zwraca też uwagę na obecną sytuację na Ukrainie, w związku z czym komendanci wojewódzcy Policji występować mają o zwiększenie etatów w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji będących pod ich jurysdykcją, czego skutkiem jest konieczność pilnego "doposażenia, w przedmiotowy asortyment, nowo przyjętych funkcjonariuszy".

Reklama

Dostawy, zgodnie z założeniem, zrealizowane powinny zostać maksymalnie do 180 dni od dnia udzielenia zamówienia. Jedynym kryterium branym pod uwagę, wśród ofert spełniających policyjne wymogi, będzie cena.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze