Reklama

Policja

Kaski dla policyjnej prewencji ostatecznie z wolnej ręki?

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Prawie 1,5 tys. kasków ochronnych oraz masek przeciwgazowych dla oddziałów policyjnej prewencji najprawdopodobniej kupione zostanie w ramach tzw. procedury z wolnej ręki. To wynik niepowodzenia wcześniej rozpisanej procedury przetargowej i, jak uzasadnia KGP, pilnej potrzeby wyposażenia mundurowych w sprzęt. Chodzi dokładnie o dostawę 1377 kompletów policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy wraz z maską przeciwgazową pełno twarzową z filtropochłaniaczem.

8 lipca bieżącego roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na kaski oraz maski przeciwgazowe. Zostało ono jednak ostatecznie unieważnione, gdyż nie została złożona w nim żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Jak się okazuje, po niepowodzeniu pierwszego przetargu, Policja zamierza skorzystać z możliwości dokonania zakupu z wolnej ręki.

Jak informuje KGP, "istnieje pilna potrzeba doposażenia policjantów Oddziałów Prewencji Policji, Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji oraz Nieetatowych Oddziałów Prewencji w sprzęt zapewniający właściwą ochronę. W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż Zamawiający może nie być w stanie zachować terminów przewidzianych przez ustawę dla trybów konkurencyjnych istnieje pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, w trybie zamówienia z wolnej ręki".

Policja podkreśla, że kaski ochronne stanowią podstawowe zabezpieczenie głowy oraz karku funkcjonariuszy. Mają one też chronić mundurowych przed oddziaływaniem płynnych substancji chemicznych. Chodzi tutaj m.in. o ochronę przed oblaniem kwasem solnym, azotowym, acetonem czy benzyną. Nowe policyjne kaski mają zapewniać swobodę ruchów głowy funkcjonariusza, a także dobrą słyszalność dźwięków.

Kaski mają być również przystosowane do instalacji zestawów łączności, stosowanych w policyjnych oddziałach prewencji. Czerep musi być wyposażony w zaczepy lub gniazda, umożliwiające swobodne mocowanie maski przeciwgazowej (typu 3S-H-A). Warto dodać, że osłona twarzy ma być wykonana z wysokowytrzymałego, przezroczystego i przede wszystkim odpornego na zarysowania tworzywa. Konstrukcja kasków ma chronić również brodę oraz kark użytkowników. Policyjne kaski mają ważyć nie więcej niż 2,2 kg.

Maski przeciwgazowe muszą zabezpieczać oczy, a także drogi oddechowe policjantów przed zagrożeniami radiologicznymi, biologicznymi, chemicznymi oraz atomowymi tzw. CBRN, ale przede wszystkim przed oddziaływaniem specjalnych środków chemicznych stosowanych przez służby porządku publicznego podczas m.in. tłumienia rozruchów. Maski muszą posiadać też filtropochłaniacze zapewniające przepływ powietrza na poziomie umożliwiającym funkcjonariuszom prowadzenie działań w warunkach podwyższonego zapotrzebowania na tlen, szczególnie w przypadku wysiłku fizycznego.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze