Reklama

Policja

Gen. insp. Szymczyk: Pieniędzy na dodatkowe Black Hawki na razie nie ma, ale rozmowy niewykluczone

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

”W tych środkach, którymi dysponujemy w ramach programu modernizacji, tych pieniędzy na dodatkowe dwa Black Hawki nie ma. Niemniej jednak, chcę przypomnieć, że w ostatnim dniu grudnia polska Policja została zasilona z budżetu państwa kwotą 900 mln złotych przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji, który pozwoli nam na kolejne dodatkowe zakupy sprzętu dla funkcjonariuszy i dla polskiej Policji. Nie wykluczam, że również będziemy rozmawiać o nowych śmigłowcach” - poinformował gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, w rozmowie z InfoSecurity24.pl. Jak dodał, formacja sprawdzi jednak najpierw, jak spisywać się będą się nowe maszyny Bell 407GXi. Dopiero wtedy zapadnie decyzja, które śmigłowce są policjantom bardziej potrzebne. Biorąc pod uwagę, że śmigłowiec ten odebrany został zaledwie miesiąc temu, to na decyzję będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. 

Przypomnijmy, że jeszcze w lutym były już szef MSWiA Joachim Brudziński zapowiedział, że polska Policja kupi dwa kolejne Black Hawki, zwiększając tym samym liczbę maszyn do pięciu. Jak informował wtedy była na to zgoda premiera Mateusza Morawieckiego. Deklaracja szefa MSWiA była również potwierdzeniem zapowiedzi z 2018 roku o kolejnych śmigłowcach w polskiej Policji. 

"Mam ten zaszczyt, że właśnie tutaj, w Dubeninkach, mogę poinformować, że decyzją pana premiera kolejne Black Hawki będą trafiały do polskiej policji. Ten trzeci już zamówiony, ale kolejne dwa" - przekazał wtedy dokładnie szef MSWiA. Jak widać rządowe plany uległy zmianie.

Wielka prezentacja

Trzy Black Hawki, śmigłowiec Bell 407, transportery opancerzone Tur VI, radiowozy, uzbrojenie i odzież taktyczna, kamery nasobne, umundurowanie ćwiczebne i służbowe, to tylko część zakupów jakie Policja poczyniła w 2019 roku - chwaliła się polska Policja podczas wtorkowej konferencji. Część tego sprzętu formacja zaprezentowała na warszawskim lotnisku. Jak podkreśla Komenda Główna Policji, zakupy zostały zrealizowane w głównej mierze z Programu Modernizacji Policji. Ponadto, w 2019 roku wykonano około 250 remontów i prac modernizacyjnych obiektów policyjnych.

W 2019 r. z przyznanych środków finansowych na modernizację floty transportowej zakupiono niemal 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego na łączną kwotę blisko 240 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z: Funduszu Wsparcia Policji, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Modernizacji Policji, Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska, środków rezerwy celowej budżetu państwa pn. Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych oraz środków na realizację zadań związanych z ochroną i pomocą dla pokrzywdzonego i świadka.

W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono m.in: samochody osobowe oznakowane i nieoznakowane, furgony, więźniarki, samochody terenowe, łodzie, motocykle, ambulanse poczty specjalnej, autobusy, specjalistyczne pojazdy, urządzenia diagnostyczne czy inny sprzęt transportowy.

image
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

 

image
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Lotnictwo polskiej Policji wzbogaciło się o trzy śmigłowce Black Hawk. Zakup dwóch tego typu śmigłowców o wartości blisko 143 mln zł sfinansowano ze środków Programu Modernizacji Policji (dostawa w 2018 r.), a jeden – ze środków rezerwy celowej na kwotę blisko 79 mln zł (dostawa w 2019 r.). W grudniu 2019 roku oddano do służby śmigłowiec Bell 407. To pierwsza maszyna z realizowanej umowy na zakup trzech śmigłowców tego typu. Dwa pozostałe zostaną dostarczone w 2020 roku. To kolejny etap modernizacji lotnictwa Policji, którego koszt to blisko 62 mln zł pochodzące z Programu Modernizacji Policji. Wskazać przy tym należy, że śmigłowce zostaną wyposażone w system obserwacji lotniczej za kwotę 18,5 mln zł.

image
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

W ramach przydzielonych na 2019 r. środków finansowych w wysokości 81,8 mln zł, w tym 51,44 mln zł (PMP), 6,58 mln zł z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (projekty np. Obserwacja transgraniczna, Wypracowanie Mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych, Współdziałanie komórek organizacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania oraz zrealizowanych zakupów ze środków Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 i ATLAS 2019), a także 23,8 mln zł (budżet Policji), na realizację zadań w zakresie zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów uzbrojenia i techniki policyjnej podpisano umowy na dostawę m.in.: kamizelek kuloodpornych, kombinezonów, pistoletów, hełmów kuloodpornych, laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu, bezzałogowych statków powietrznych, bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych, kamer nasobnych, policyjnych tarcz ochronnych, kasków, amunicji i granatów różnego typu, narkotestów, alkotestów, kartridży do paralizatorów. Ponadto, ze środków rezerwy celowej w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, zrealizowano w 2019 r. dostawy 10 szt. robotów pirotechnicznych.

W ramach środków budżetowych Policji zakupiono na łączną kwotę ponad 36 mln zł umundurowanie służbowe, ćwiczebne i wyposażenie specjalne.

W 2019 roku na działalność inwestycyjną Policji wydatkowano z Programu Modernizacji Policji środki finansowe w wysokości 611 522 tys. zł, z czego w ramach rezerwy celowej 495 104 tys. zł.

image
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Dodatkowo jednostki Policji wydatkowały na inwestycje środki z Funduszu Wsparcia Policji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programów unijnych na łączną kwotę 44 071 tys. zł.

W 2019 r. na działalność remontową Policji wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 53 807 zł w tym: 50 884 tys. zł z budżetu Policji, 521 tys. zł z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 2 402 tys. zł ze środków własnych jednostek.

image
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Ponadto jednostki Policji zaplanowały środki z Funduszu Wsparcia Policji oraz programów unijnych na łączną kwotę 10 386 tys. zł.

W 2019 roku z planu remontów zrealizowano ponad 250 zadań obejmujących zarówno remonty kompleksowe, jak i prace bieżące związane z eksploatacją obiektów oraz wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Reklama

Komentarze

    Reklama