Reklama

Policja

Czy MSWiA zadba o kondycję policjantów?

Fot. Wielkopolska Policja
Fot. Wielkopolska Policja

Czy minister spraw wewnętrznych i administracji zdecyduje się o stworzenie odrębnego budżetu na rzecz rozwoju i podtrzymywania dobrej kondycji fizycznej funkcjonariuszy Policji? Petycja zawierająca taką prośbę znalazła się niedawno na stronie resortu. Jak informuje MSWiA, trwa analiza jej treści.

Barbara Kamińska, która jest autorką petycji, wnosi w niej szczególnie o dofinansowanie zajęć sportowych w wysokości co najmniej 200 złotych netto miesięcznie oraz wprowadzenie obowiązku odbycia treningu sportowego raz w tygodniu, w godzinach służby, w wymiarze od 1 do 2 godzin zegarowych. 

Jak uzasadnia petycję jej autorka, "utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej jest szczególnie istotne w służbie funkcjonariuszy Policji". Jak podkreśla, wysoka sprawność fizyczna jest niezbędna podczas podejmowanych interwencji i realizowanych działań, by "zapewniać bezpieczeństwo publiczne i realizować swoje ustawowe zadania". 

Jednakże, ze względu na fakt, że zajęcia sportowe są relatywnie drogie (w stosunku do średnich zarobków policjantów, zwłaszcza w początkowych latach służby), a budowanie tężyzny fizycznej jest procesem czasochłonnych, niezbędne są rozwiązania systemowe ułatwiające policjantom dbanie o formę fizyczną.

fragment petycji skierowanej do ministra spraw wewnętrznych i administracji

Pomocne ma być więc dofinansowanie zajęć sportowych. Barbara Kamińska proponuje również, by przeznaczyć pieniądze na konkretne dziedziny sportu, "najbardziej przydatne" podczas służby. Na liście znajdziemy np. siłownię, sporty walki, pływanie czy treningi biegowe. Autorka proponuje również rozliczanie policjantów z odbytych treningów w formie comiesięcznego informowania przełożonych o liczbie, kosztach i rodzajach podjętych treningów. Takie rozliczanie ma w jej opinii mieć "dodatkowy wymiar motywujący". 

Ze względu na czasochłonność treningów, wyodrębnienie z czasu służby jednostki przeznaczonej tylko na trening, będzie wyraźnym wskazaniem istotności dobrej sprawności fizycznej policjantów.

fragment petycji skierowanej do ministra spraw wewnętrznych i administracji

Kamińska podkreśla jednak, że wskazany wymiar czasowy "stanowi jedynie propozycję", i jest on w jej opinii relatywnie niewielki w skali tygodnia ze względu na braki kadrowe i duże obciążenie funkcjonariuszy. Jak zaznacza, "stanowi kompromis pomiędzy codziennymi zajęcia podczas służby a koniecznością rozwoju kondycji fizycznej".

"Brak systemowych rozwiązań", jak czytamy w petycji, ma przekładać się na brak dbałości o formę fizyczną policjantów. Część z nich ma "nie rozwijać się sportowo", a to stwarzać ma zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. 

Jak oceniają petycję funkcjonariusze, to pomysł dobry, ale nierealny. Niektórzy uważają, że dobrym rozwiązaniem byłoby zapewnienie karty z wykupionym pakietem sportowym. Przypominają również, że w niektórych jednostkach istnieją zapisy dotyczące treningu w godzinach służby, ale policjanci nie mają czasu z niego korzystać. W wybranych jednostkach, przede wszystkim tych nowych lub zmodernizowanych, dostępne są również siłownie, a dowódcy wspierają i zachęcają policjantów do korzystania z zajęć sportowych. Nie zmienia to faktu, jak podkreślają funkcjonariusze, że przydałyby się rozwiązania systemowe. 

Przypomnijmy, że sprawność fizyczna policjanta jest oceniana raz w roku za pomocą testu sprawności fizycznej. Do 2010 roku funkcjonariusze mieli obowiązek spędzać dwie godziny w tygodniu na "zajęciach wychowania fizycznego". MSW zmieniło później te przepisy i funkcjonariusze zostali z prawem do dwóch godzin treningu. Jak dowiedziało się nieoficjalnie w Komendzie Głównej Policji InfoSecurity24.pl, zapisy takie dziś nie funkcjonują. 

Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w przepisach dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

fragment Ustawy o Policji

Autorkę petycji, Barbarę Kamińską, do jej napisania - jak relacjonowała administratorka strony "Z pamiętnika policjantki" - zainspirowały blogi i profile w mediach społecznościowych, prowadzone przez policjantów. Dokument wpłynął do MSWiA 29 sierpnia 2019 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama