Reklama

Policja

CENZIN czy UMO? Kto zrealizuje dostawy dziesiątek milionów naboi dla policji?

Fot. Podlaska Policja
Fot. Podlaska Policja

Komenda Główna Policji zamierza podpisać dwie umowy ramowe, dotyczące zakupu milionów sztuk amunicji kal. 9x19 mm. Jeszcze w kwietniu dowiedzieliśmy się, że na ich zakup policja ma do wydania 24 mln złotych. 

Nawet 30 mln sztuk nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum, z pociskiem typu TFMJ, może trafić w kolejnych dwóch latach do Polskiej Policji, a wszystko w ramach jednego przetargu. Komenda Główna Policji ogłosiła właśnie, kto złożył w nim dwie najkorzystniejsze oferty. To właśnie z tymi podmiotami formacja podpisać ma umowy ramowe, mimo że wszystkie złożone w postępowaniu oferty teoretycznie przekroczyły jej budżet, wynoszący 24 mln złotych (najtańsza oferta przekroczyła go o ponad 1 mln złotych). Teoretycznie, gdyż Komenda Główna Policji zakłada, że zakupi od 10 do 15 mln naboi rocznie. Formacja może się więc zdecydować na mniejszą ich liczbę, co oznacza oczywiście niższą cenę realizacji zamówienia. 

W wyścigu po amunicyjne dostawy wystartowały Cenzin, UMO oraz konsorcjum firm MILDAT z WORKS 11. Najtańsza propozycja pochodziła o warszawskiego Cenzinu i wynosiła 25,2 mln złotych. Nieco droższa była oferta firmy UMO, która za dostawy oczekuje 26,1 mln złotych. I to właśnie z tymi firmami formacja zdecydowała się podpisać umowy ramowe. Oznacza to, że z wyścigu odpadł MILDAT-WORKS 11, który budżet KGP przekroczył już o 4 mln złotych. 

Oceniając złożone propozycje policja skupili się na zaproponowanej cenie. Teraz jednak, przed podpisaniem umowy wykonawczej, weźmie również pod uwagę czas dostawy. Jak informowała formacja jeszcze w marcu, gdy opublikowała ogłoszenie o zamówieniu, zrealizowane mają one zostać najpóźniej do 17 grudnia 2021 r. (do tego terminu obowiązywać będzie też oczywiście umowa ramowa). Obie wskazane właśnie firmy taki właśnie termin, czyli zgody z SIWZ, zaproponowały w swoich ofertach. Oznacza to, że przewagę w wyścigu po umowę lub umowy wykonawcze ma CENZIN.

Przetarg zakłada zakupy naboi do broni strzeleckiej, składających się z 9-mm pełnopłaszczowego (typ TFMJ) pocisku z rdzeniem ołowianym oraz prochowym ładunkiem miotającym, spłonką zapalającą oraz 19-mm mosiężną łuską. Masa pocisku szacowana jest w przedziale od 7 do 8,3 . W przypadku parametru dotyczącego energii początkowej, mowa jest o 510-650 J w przypadku lufy broni o długości 150 mm. Naboje mają być umieszczane w plastikowych "koszyczkach" o pojemności nie większej niż 50 sztuk.

Naboje 9x19 mm Parabellum są szeroko wykorzystywane w Policji. Pozwalają one bowiem na strzelanie z całej gamy najbardziej popularnych pistoletów, tj. Walther P-99, rodziny pistoletów Glock, Beretta APX czy CZ oraz nowych REX. Co więcej, amunicja tego typu zasila również użytkowane przez funkcjonariuszy pistolety maszynowe PM-98, UMP czy też MP-5.

Reklama

Komentarze

    Reklama