Reklama

Policja

Policja odmładza flotę. Do kupienia nawet ponad 600 radiowozów

Fot. Podlaska Policja, Twitter
Fot. Podlaska Policja, Twitter

Samochody osobowe, osobowo-terenowe, kombi, kombivany, SUV-y, crossovery, elektryczne, hybrydy, oznakowane, nieoznakowane - tylko w ostatnich tygodniach polska policja ogłosiła przetargi na nawet ponad 600 pojazdów. Formacja nadrabia zakupowe zaległości?

Polska policja ruszyła na spore motoryzacyjne zakupy. W ciągu zaledwie dwóch tygodni w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pojawiło się aż 10 ogłoszeń, dotyczących udzielenia zamówień lub ich ogłoszenia na różnego rodzaju pojazdy służbowe, które służyć mają formacji. Potrzeby mundurowych są bardzo zróżnicowane. Komendy z całej Polski zamawiają bowiem nie tylko osobówki, ale również kombivany czy SUV-y. Mowa tu o samochodach z silnikiem spalinowym, pojazdach elektrycznych czy hybrydach, zarówno oznakowanych jak i nieoznakowanych. Potencjalni oferenci mają w czym wybierać.

Nowe ogłoszenia o zamówieniach dotyczą zakupu nawet 615 samochodów. Większość z nich służyć będzie policjantom do realizowania zadań patrolowych, interwencyjnych oraz kontroli pojazdów. 

Pierwsze z ogłoszeń opublikowane zostało jeszcze w maju, a instytucją zamawiającą, a raczej instytucjami zamawiającymi, są tutaj komendy wojewódzkie z Opola, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Białymstoku, Bydgoszczy, także Komenda Stołeczna Policji w Warszawie - czyli wszystkie jednostki tego szczebla. Sprawę nadzoruje jednak KWP w Opolu. Do wymienionych komend trafić ma łącznie co najmniej 100 samochodów, ale zamówienie może zostać zwiększone o maksymalnie 45 pojazdów w ramach prawa opcji. Wspólne zamówienie dotyczy w tym przypadku dostaw policyjnych samochodów nieoznakowanych z segmentu C. Formacja wymaga, by pierwsza ich transza, czyli 80 pojazdów, dostarczona została do 30 października. A reszta zamówienia podstawowego i ewentualnie modele dokupione w ramach prawa opcji - do 27 listopada br.

Kolejne ogłoszenie, które pojawiło się również jeszcze w maju, dotyczy już tylko Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jednostka zainteresowana jest zakupem czterech samochodów elektrycznych w policyjnej wersji oznakowanej. Zakup ten współfinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za wyprodukowane w 2020 roku elektryki wrocławska komenda może zapłacić maksymalnie trochę ponad 603 tys. złotych netto. Dostawy mają zostać zrealizowane do 30 listopada br.

Trzecie ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało przez samą Komendę Główną Policji w pierwszych dniach czerwca i dotyczy dostawy 100 oznakowanych pojazdów typu kombivan. Pojazdy trafić mogą do jednostek na terenie całego kraju, dlatego też KGP życzy sobie wskazania przez oferenta co najmniej jednej autoryzowanej stacji ich obsługi w każdym województwie oraz jednej dokładnie w Warszawie lub jej powiatach ościennych. Dostawy zrealizowane mają zostać do 18 grudnia br.

Instytucją zamawiającą w następnym ogłoszeniu jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, która zakupić może nawet 90 pojazdów nieoznakowanych segmentu C. Połowa z nich to zamówienie gwarantowane, a reszta może zostać dokupiona w ramach prawa opcji. Nie wszystkie trafią oczywiście do policjantów z województwa warmińsko-mazurskiego. Jak podkreśla KWP w Olsztynie, skorzystają z nich różne jednostki policji na terenie kraju. Samochody mają zostać dostarczone do Olsztyna do 18 grudnia br., jeśli skorzysta ona z prawa opcji. W innym przypadku, zamówienie gwarantowane ma trafić do policjantów najpóźniej 16 listopada br.

Dostawę samochodów osobowych oznakowanych min. segmentu C chce zlecić także Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. W tym przypadku jednak, mają to być pojazdy z napędem hybrydowym. Jednostka chce kupić 25 sztuk samochodów oznakowanych o nadwoziu kategorii M1, typu kombi, przystosowanych do przewozu 5 osób. Hybrydy mają zostać dostarczone między 16 sierpnia a 31 grudnia 2020 r. Małopolska jednostka zamierza zawrzeć umowy ramowe z maksymalnie trzema wykonawcami.

Oznakowane SUV-y zamawia natomiast Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Chodzi dokładnie o 74 pojazdy w ramach zamówienia podstawowego z opcją na zakup kolejnych 26. Radiowozy mają posiadać napęd 4x4. Jest to oczywiście zamówienie wspólne, a samochody rozdysponowane zostaną między wszystkie komendy wojewódzkie. Pojazdy zakupione w ramach zamówienia gwarantowanego mają zostać dostarczone do 23 listopada, a opcja - jeśli policja z niej skorzysta - do 7 grudnia br.

Następne zamówienie podzielone jest na dwie część. Pierwsza z nich dotyczy zakupu 112 oznakowanych pojazdów służbowych, z możliwością zwiększenia zamówienia o 15 samochodów. Radiowozy trafią do wybranych jednostek na terenie kraju, wskazanych przez formację w dokumentach. Ich odbiorem ma się jednak zająć Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Wiadomo, że mają to być pojazdy z segmentu C typu kombi w wersji „A”. Formacja dopuszcza realizację dostaw w transzach, ale najpóźniej do 11 grudnia br. Co ciekawe, policja przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia podstawowego do 10 sztuk. Druga część zamówienia dotyczy tylko jednego, nieoznakowanego pojazdu służbowego. Ma on zostać dostarczony najpóźniej do 30 sierpnia. Policja chce by był to liftback lub sedan, z silnikiem hybrydowym.

Ósmym zamówieniem zajmuje się Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Chodzi o zakup co najmniej 17 samochodów osobowo-terenowych nieoznakowanych z napędem 4x4, które trafią do jednostek terenowych KGP. Jednostka zakłada również możliwość skorzystania z prawa opcji, by zakupić dodatkowe 4 pojazdy. Wszystkie mają zostać dostarczone najpóźniej do 30 listopada br. 

Dwa ostatnie ogłoszenia, opublikowane w ciągu ostatnich tygodni, informują już o udzieleniu zamówienia. Pierwsze z nich pochodzi z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy, która zakupiła co najmniej 20 samochodów osobowych oznakowanych. Formacja zapłaci za nie ponad 1,7 mln złotych netto. Realizacją zamówienia, jak informuje jednostka, zajmie się spółka Marvel z Łodzi. Umowę podpisano na początku czerwca. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu podpisała natomiast umowy ramowe na dostawy pojazdów o nadwoziu kombivan, a dokładnie 20 ich sztuk. Umowy podpisano jeszcze w maju z trzema firmami: Wawrosz, Toyota Ja-Now-An, MM Cars. Jak informuje jednostka, całkowita końcowa wartość zamówienia to ponad 1,6 mln złotych.

Zakupy trwają

Jak informował na początku czerwca InfoSecurity24.pl, całkiem spore zamówienie na samochody złożyć zamierza niedługo Komenda Główna Policji. Jednostka chce wydać bowiem prawie 40 mln złotych na zakup 124 furgonów. Przetarg na policyjne furgony to jeden z większych w ostatnich latach.

Jeszcze w maju pojawiło się również ogłoszenie dotyczące dostawy nieoznakowanych pojazdów terenowych skrycie opancerzonych, także opublikowane przez KGP. Natomiast w małopolscy kontrterroryści połączyli siły ze strażakami, by kupić pojazd z platformą szturmową, który wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy z obu formacji. 

Co więcej, Komenda Stołeczna Policji inwestuje w nowe oznakowane radiowozy z napędem elektrycznym. Zakup nowych pojazdów wspierany jest finansowo z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet jednostki to ponad 1,1 mln złotych brutto. 

Przypomnijmy, że jeszcze w połowie 2019 roku, ówczesny sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński informował, że policja używa ok. 21,5 tys. samochodów, a w ramach programu modernizacyjnego wymienionych na nowe ma zostać 7 tys. samochodów, czyli 1/3 taboru. Tylko w 2019 r. z przyznanych środków finansowych na modernizację floty transportowej zakupiono niemal 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego na łączną kwotę blisko 240 mln zł. Zakupiono m.in.: samochody osobowe oznakowane i nieoznakowane, furgony, więźniarki, samochody terenowe, łodzie, motocykle, ambulanse poczty specjalnej, autobusy, specjalistyczne pojazdy, urządzenia diagnostyczne czy inny sprzęt transportowy.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze