Reklama

Policja

BOA robi zapasy. Ponad milion naboi i dziesiątki granatów

Fot.  Marek Krupa/KGP
Fot. Marek Krupa/KGP

Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie dotyczące dostaw amunicji. Na liście zakupowej znajdziemy nie tylko naboje, ale również granaty. Cała amunicja trafić ma do antyterrorystów z BOA. 

Formacja jest zainteresowana pozyskaniem, w ramach podzielonego na siedem zadań zamówienia, naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem całkowicie pokrytym płaszczem, w liczbie 562 500 sztuk oraz naboi pośrednich kal. 5,56x45 mm NATO z pociskiem SS109, w licznie 562 500 szt. BOA KGP chce również zakupić amunicję treningową barwiącą kal. 5,56 mm, przeznaczoną do stosowania z adaptorami Simmunition FX dla karabinków G-36, HK 416, w liczbie 10 tys. sztuk, a także amunicję treningową barwiącą kal. 9 mm przeznaczoną do stosowania z pistoletami Glock FX, w liczbie 10 tys. sztuk. Do BOA trafić ma także 32,7 tys. sztuk naboi karabinowych.

Ogłoszone postępowanie dotyczy również 100 sztuk granatów 1-hukowo-błyskowych oraz 50 sztuk granatów 9-hukowo-błyskowych. 

Nie wiadomo ile dokładnie Komenda Główna Policji zamierza wydać na realizację całego zamówienia dla policyjnych antyterrorystów, ale na pewno będzie to - jak zaznaczono - więcej niż 144 tys. euro. Co więcej, zakup amunicji, która trafi na wyposażenie BOA KGP, współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wypracowanie mechanizmów reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez BOA KGP”. Projekt ten wart jest na 3 484 407 zł (w tym finansowanie 2 613 305,25 złotych, współfinansowanie 871 101,75 złotych). 

Porozumienie finansowe dot. projektu podpisano 25 maja 2018 r. jak informuje KGP, zakłada on poprawę efektywności działania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym, "przyczyniając się do wzrostu zdolności Państwa w ochronie swoich obywateli". Projekt podzielony jest na bloki, które w połączeniu będą stanowić całość w przypadku prowadzenia działań bojowych lub zdarzeń kryzysowych. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP planuje przeprowadzać cykle szkoleń na obiektach transportu zbiorowego, szkolenia podnoszące umiejętności strzeleckie oraz wypracować procedury prowadzenia działań bojowych z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. W ramach projektu zostaną także wypracowywane/ doprecyzowane rozwiązania taktyczne, będą również ćwiczone procedury mające na celu pomoc ludziom dotkniętym działaniami terrorystycznymi. "BOA KGP po nabyciu nowych umiejętności będzie je rozpowszechniać i propagować, także w związku ze swoimi zadaniami opiniodawczo/analitycznymi dotyczącymi różnych aspektów zwalczania terroryzmu" - podkreśla Komenda. Doświadczenia  będą również wdrażane w proces szkolenia wszystkich policyjnych jednostek antyterrorystycznych.

Policja zaznacza, że wraz z ofertą podmioty przesłać muszą także kartę katalogową zawierającą podstawowe dane techniczne, a także – w przypadku zadania czwartego – dokument wydany przez producenta pistoletów Glock FX, potwierdzający jego dopuszczalność do stosowania z ww. systemem treningowym oraz producenta systemu Simunition potwierdzający jego dopuszczalność do stosowania ww. systemem treningowym. W przypadku trzeciego zamówienia, ma to być dokument wydany przez producenta systemu Simunition potwierdzający jego dopuszczalność do stosowania z ww. systemem treningowym. Natomiast, przy zadaniu 5. i 6., dokument wydany przez producenta, potwierdzający możliwość wykorzystania granatu w warunkach działań policyjnych (bojowych) oraz w trakcie szkoleń.

Na oferty KGP czeka do godz. 9:00 do 8 marca 2019 roku. Dostawy we wszystkich siedmiu zadaniach mają zostać zrealizowane do 30 czerwca 2019 roku, ale - jak zaznacza KGP - nie wcześniej niż 15 maja br.

Nowa jakość

Przypomnijmy, że już niedługo BOA KGP czeka przeobrażenie w Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, zaś samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji (SPAP-y) staną się samodzielnymi pododdziałami kontrterrorystycznymi Policji.

„BOA” będzie jednostką organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, a jej dowódcę powoływać ma, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej, Komendant Główny Policji. Samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji podlegać mają bezpośrednio właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim lub Komendantowi Stołecznemu Policji, a ich dowódcy będą powoływani, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej przez komendantów wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego Policji, po zasięgnięciu opinii dowódcy BOA.

Komentarze

    Najnowsze