Reklama

Policja

BOA i CBŚP sprawdzają nową symulatornię

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Baza szkoleniowa Centrum Szkolenia Policji wzbogaciła się o symulatornię do działań specjalnych. Oficjalnemu otwarciu towarzyszył dynamiczny pokaz przeprowadzony przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP. 

Nowo otwarta symulatornia jest obiektem przeznaczonym przede wszystkim do prowadzenia w Centrum Szkolenia Policji zajęć dydaktycznych z obszaru działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki kryminalistycznej, w szczególności obejmujących detonację ładunków i urządzeń wybuchowych wewnątrz pomieszczeń, a następnie prowadzenie oględzin miejsca wybuchu. Wśród najistotniejszych cech obiektu warto wymienić m.in. dostęp do jego wnętrza z kilku stron oraz umiejscowienie budynku w konkretnym kontekście topograficznym. Walory te umożliwiają wykorzystanie go do szeregu symulacji obejmujących oględziny miejsc zdarzeń o charakterze kryminalnym, a także ćwiczeń związanych z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia do chwili oględzin.

image
Fot. Policja.pl

Centrum Szkolenia Policji to jedna z największych szkół policyjnych w kraju, której podstawową działalność stanowi realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. Jak informuje formacja, zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa obiektu do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” realizowane było w latach 2017–2018. Wartość inwestycji wyniosła 365.690,02 zł., a środki na jej realizację zostały zapewnione z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020.

CSP przygotowuje funkcjonariuszy do wykonywania zadań w poszczególnych rodzajach służb policyjnych. Do tego celu niezbędne jest posiadanie dobrze wyposażonej bazy szkoleniowej, a w szczególności odpowiednio przygotowanych obiektów.

Reklama

Komentarze

    Reklama