Reklama

Służby Mundurowe

Funkcjonariusze SOP zarobią więcej

fot. Dominik Mikołajczyk
fot. Dominik Mikołajczyk

MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP. Rozporządzenie, jak czytamy w uzasadnieniu, jest jednym z elementów przebudowy systemu uposażeń. Wszystko po to, aby zwiększyć atrakcyjność służby w SOP oraz „motywacyjne oddziaływanie na funkcjonariuszy pełniących służbę w tej formacji”. Jak widać, MSWiA robi wszystko by stan wakatów w SOP się zmniejszył, a ten zgodnie ze stanem na 31 maja, wynosi prawie 18 proc. To jednak nie jedyne podwyżki jakie czekają pełniących służbę w SOP. Wczoraj Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa, umożliwiającą podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszom tej formacji. Nowelizacja w lipcu została uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat.

Zmiany w stawkach uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP

Przypomnijmy, SOP ma najwyższy, spośród wszystkich służb mundurowych podległych MSWiA, stan wakatów. Wolnych stanowisk, w formacji zajmującej się ochroną VIPów i najważniejszych budynków w kraju, zgodnie z danymi na 31 maja 2018, jest prawie 18 proc., a jak na początku czerwca poinformowała redakcję InfoSecurity24.pl rzecznik prasowa SOP, na zwolnienie ze służby lub przeniesienie do pełnienia służby w innej formacji oczekuje kolejnych 104 funkcjonariuszy.

Projekt rozporządzenia z 3 sierpnia, zakłada podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP w grupach uposażenia 03-14 w granicach od 100 złotych (w grupie uposażenia 03) do 250 złotych (w najliczniejszych grupach uposażenia 11, 12 i 13).

MSWiA w projekcie zakłada też podniesienie na niektórych stanowiskach służbowych stopnia etatowego. Ma to dotyczyć zastępcy naczelnika wydziału, który dotychczas mógł maksymalnie awansować do stopnia majora, a teraz będzie mógł zostać podpułkownikiem. Do wyższych stopni awans otrzymać będą mogli także funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach kierownika sekcji i audytora wewnętrznego. Po zmianach będą oni mogli pełnić na tych stanowiskach służbę maksymalnie w stopniu majora, a nie tak jak dotychczas kapitana.

Dodatkowo, zmiany polegają na „wskazaniu w odniesieniu do 11 grupy uposażenia stopnia etatowego tj. starszego chorążego jako najwyższego stopnia w korpusie chorążych” oraz „doprecyzowaniu wskazania stopnia etatowego w grupach 12 i 13 jako stopnia starszego sierżanta (najwyższego w korpusie podoficerów) zamiast obecnie wskazanego podoficera”.

MSWiA najwyraźniej zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji w SOP, bo zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia bez konieczności obowiązywania 14-dniowego vacatio legis. Jak czytamy w uzasadnieniu, rozporządzanie pozwoli na „zwiększenie motywacji do pełnienia służby w SOP oraz zainteresowania podejmowaniem jej w tej formacji przez potencjalnych kandydatów, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia pozyskania nowych funkcjonariuszy, a w rezultacie dla wykonywania ustawowych zadań przez Służbę Ochrony Państwa”.

Określone w projekcie rozporządzenia podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego spowoduje miesięczny wzrost w wydatkach na uposażenia o ok. 618 tys. złotych. Rocznie, wraz z nagrodą roczną i należnościami, których podstawę stanowi uposażenie, tj. nagrody jubileuszowe oraz należności w związku ze zwolnieniem, zwiększenie finansowania, MSWiA oszacowało w 2019 roku na 8 627 000 złotych, a w latach 2019-2028 na 96 157 000 złotych. 

image
Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SOP


Prezydent podpisał nowelizację ustawy o SOP

Andrzej Duda podpisał wczoraj przyjętą niedawno przez parlament nowelizację ustawy o SOP. O projekcie, nad którym pracowali parlamentarzyści, pisaliśmy już w połowie lipca. Projekt zmian zakładał zwiększenie finansowania SOP w latach 2018-2027 o ponad 300 mln złotych do poziomu 3 673 180 000 złotych.

Ustawa, podpisana przez prezydenta 7 sierpnia, wprowadza zmiany w polityce wydatkowej SOP, co ma umożliwić podwyższenie wynagrodzeń osobom zatrudnionym w jej szeregach. Zmiany uelastyczniają system dodatków, stanowiących jeden z elementów uposażeń funkcjonariuszy, przez wskazanie łącznego limitu ich wysokości niezależnie od rodzaju dodatku.

Zgodnie z nowymi przepisami łączna wysokość dodatku specjalnego i dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby nie może przekroczyć 75 proc. uposażenia zasadniczego. Wysokość dodatku specjalnego będzie corocznie (na okres od 1 sierpnia do 31 lipca) ustalana przez komendanta SOP i ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Nowela zmienia także limit wydatków na funkcjonowanie SOP. Autorzy projektu argumentowali, że dotychczasowe maksymalne limity były skalkulowane na podstawie wskaźników obowiązujących w 2017 r. "Maksymalny limit wydatków nie oznacza automatycznego zwiększenia budżetu dysponenta o te kwoty" - napisano w uzasadnieniu. 

Według nowych przepisów w latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy o Służbie Ochrony Państwa, będzie wynosił 3,67 mld zł (w 2018 r. będzie to ponad 245 mln zł, a rok później - 382 mln zł). Przed zmianą limit na lata 2018-2027 wynosił 3,35 mld zł (w 2018 r. ponad 228 mln zł, w 2019 - ponad 352 mln zł).

Nowelizacja ustawy wchodzi w życie z dzień po jej ogłoszeniu.

PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze