Reklama

Służby Mundurowe

Oszczędności w rosyjskich służbach mundurowych

Fot. Służba prasowa Federalnej Służby Penitencjarnej FSIN, fsin.gov.ru
Fot. Służba prasowa Federalnej Służby Penitencjarnej FSIN, fsin.gov.ru

Konsolidacja ma zapewnić niezbędne oszczędności - tak przynajmniej twierdzą dziennikarze Izvestii. To właśnie oni mieli zapoznać się z proponowanymi założeniami cięć. Dokładniej chodzić ma o stworzenie jednej struktury odpowiadającej za kwestie penitencjarne, komorniczo-skarbowe i kurierskie. Orędownikiem przeobrażeń w federalnych agendach ma być tamtejsze ministerstwo finansów, szukające cały czas oszczędności w sferach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym w obliczu problemów ekonomicznych kraju.

Jak wskazują wspomniani rosyjscy dziennikarze Izvestii, na bazie analiz wykonanych przez tamtejszy resort finansów pojawił się właśnie pomysł utworzenia jednej struktury, przyporządkowanej ministerstwu spraw wewnętrznych, która wchłonęłaby trzy dotychczas samodzielne agendy federalne. Proces konsolidacji, połączony z redukcją części etatów, ma objąć rosyjską Federalną Służbę Penitencjarną (FSIN), Państwową Służbę Kurierską (GFS) oraz Federalną Służbę Komorniczą (FSSP). Trzeba zauważyć, że może to być powrót do stanu sprzed ok. 20 lat, gdy FSIN jako struktura był podporządkowany właśnie resortowi spraw wewnętrznych. Odpowiedni wniosek miał wpłynąć już do struktur decyzyjnych na szczeblu prezydenckim, chociaż brak jest jeszcze oficjalnego potwierdzenia tego faktu.

Odpowiadający za stan rosyjskich finansów sugerują, że wraz ze zmianami instytucjonalnymi powinno się generalnie zmniejszyć liczbę pracowników organów odpowiadających za sprawy wewnętrzne o 10 proc. Chodzić ma o redukowanie etatów, które nie są bezpośrednio związane z kwestiami bezpieczeństwa. Osoby na nich powinny znaleźć się w systemie cywilnych pracowników, co wiązałoby się z ograniczeniem przede wszystkim rozbudowanych przywilejów emerytalnych itp. Racjonalizacja ma dotknąć również kwestie łańcucha dowodzenia, tak aby ograniczyć liczbę osób odpowiadających za stanowiska kierownicze, dostosowując to do liczby faktycznych podwładnych. Oszczędności mają być uzyskane nie tylko w przesunięciach kadrowych czy zmianach instytucjonalnych, a dotknąć także kwestii sortów mundurowych, zapewnianych funkcjonariuszom. W sumie mowa jest o potrzebie uzyskania oszczędności na poziomie ok. 20 miliardów rubli rocznie.

Tak czy inaczej, według danych zamieszczonych przez Izvestii, w rosyjskiej ustawie budżetowej na 2021 r. przewidziano przeznaczenie 2,4 bln rubli na kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa wewnętrznego oraz egzekwowania prawa. Zakłada się przy tym, że w planach na 2022 r. koszty te można byłoby zmniejszyć o 46 mld rubli, zaś rok później redukcja mogłaby objąć kwotę 12 mld rubli. Wskazuje się przy tym, iż największym budżetem mogą pochwalić się organy należące do resortu spraw wewnętrznych. Reszta środków jest przeznaczona dla rosyjskiej prokuratury, Rosgwardii, organów wymiaru sprawiedliwości i innych organów ścigania, które są utrzymywane ze środków budżetowych.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze