Reklama

Służby Mundurowe

Nadchodzą zmiany w Biurze Ochrony Rządu

  • fot. MSW
    fot. MSW

Biuro Ochrony Rządu zapowiada zakupy nowego sprzętu, zwiększenie liczby funkcjonariuszy realizujących bezpośrednio działania ochronne, zmniejszenie pionu logistyki, ograniczenie kadry kierowniczej oraz usprawnienie współpracy z osobami ochranianymi.

Zgodnie z zapowiedziami ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza w BOR dokonano przeglądu obowiązujących procedur pod kątem usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób ochranianych przez formację. Ze względu na niejawny charakter działań podejmowanych przez BOR, tylko niektóre z szeregu przyjętych rozwiązań mogą być zaprezentowane opinii publicznej.

Należą do nich m.in. dynamiczne, poprzedzone wszechstronną analizą ryzyka, dostosowanie form ochrony w stosunku do osób ustawowo nią objętych. Takie „sprofilowanie” zakresu działań pozwoli na zastosowanie adekwatnych środków ochrony w zależności od sytuacji i jej kontekstu. BOR będzie miał większy dostęp do informacji zbieranych przez ABW i Policję.

Zmieni się również struktura organizacyjna Biura, co pozwoli na zwiększenie liczby funkcjonariuszy bezpośrednio zaangażowanych w zadania ochronne. Przemodelowaniu ulegnie pion logistyki, planowane jest również stworzenie komórki ds. bezpieczeństwa wewnętrznego - informuje BOR.

Przeglądowi został poddany również zakres działań zapobiegawczych podejmowanych przez Biuro w zakresie zapobiegania popełnieniu przestępstwa wobec osób ochranianych, bezpieczeństwa ochranianych obiektów i urządzeń oraz ujawniania zagrożeń dla osób, obiektów i urządzeń objętych ochroną BOR.

Biuro planuje również zakupy specjalistycznego sprzętu. W budżecie formacji zagwarantowano na ten cel dodatkowy milion złotych.

Nowością jest obowiązkowe uczestnictwo osób ochranianych w specjalnych instruktażach  organizowanych przez Biuro.  Uczestnicy dowiedzą się podczas nich jak współdziałać z funkcjonariuszami w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

MSW

Reklama

Komentarze

    Reklama