Reklama

Służby Mundurowe

Mundurowa Solidarność łączy siły

Fot. ppor. Daniel Bazylewicz, Służba Więzienna
Fot. ppor. Daniel Bazylewicz, Służba Więzienna

Przedstawiciele Solidarności Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji podpisali 8 czerwca porozumienie o współpracy - informuje Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność.

Jak podkreśla w rozmowie z czasopismem Andrzej Kołodziejski z Solidarności Służby Więziennej, poza strażą pożarną, nowe solidarnościowe struktury związkowe są w fazie organizacji i potrzebują współpracy i wymiany doświadczeń. Rozpoczęcie przez nie działalności umożliwiła ważna zmiana w związkowym życiu mundurowych, a dokładnie podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy w sprawie pluralizmu związkowego w służbach, w sierpniu 2019 roku, która zniosła monizm. Przepisy weszły w życie 27 października 2019 roku, wprowadzając do Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej pluralizm związkowy, a co za tym idzie mundurowi z tych formacji mają możliwość zrzeszania się w więcej niż jednym związku zawodowym. Przypomnijmy, że zmiany nie dotyczyły one Państwowej Straży Pożarnej, w której działały już trzy związki zawodowe, utworzone przed wprowadzeniem monizmu związkowego na początku lat 90. Obecnie strażacka Solidarność liczy ok. 10 tys. członków.

Do podpisania porozumienia między mundurowymi związkowcy z Solidarności doszło 8 czerwca w Wiśle. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pierwszych terenowych organizacji Solidarności działających w Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Policji, a także reprezentacja Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność. 

Sam Andrzej Kołodziejski podkreśla, że podpisane w czerwcu porozumienie jest na razie bardzo ogólne, ale "stwarza zręby przyszłej współpracy - wymiany doświadczeń, wspólnych działań i wystąpień". Swoje podpisy na dokumencie złożyli przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Opolskiego Krzysztof Potaczek, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Białej Podlaskiej Tomasz Mickiewicz, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Opolskiego Rafał Mróz oraz Andrzej Kołodziejski, szef Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego. 

Solidarność nie marnowała czasu i szybko skorzystała z przepisów dotyczących pluralizmu związkowego, który zaczął obowiązywać - jak wspomniano wcześniej - 27 października 2019 roku. Już dzień później NSZZ Solidarność zaczął pod swoim logo zrzeszać funkcjonariuszy Służby Więziennej na Śląsku. Przewodniczącym został Andrzej Kołodziejski. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze