Reklama

Służby Mundurowe

MSW: Poradnik jak reagować w sytuacji zagrożenia

  • fot. Policja/KWP Poznań
    fot. Policja/KWP Poznań

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało informatory zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Wzmocnienie wiedzy społeczeństwa o zagrożeniach terrorystycznych to jedno z głównych założeń „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.

Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oprócz poradników władze miasta stołecznego Warszawa oraz Komenda Stołeczna Policji przygotowały film pt. "Wtargnięcie napastnika do szkoły". Zawiera on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, a także zwiększenie świadomości Polaków o zagrożeniach. MSW przygotowało broszury zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.

Poradnik dla mieszkańców jest zbiorem podstawowych zasad dotyczących właściwych zachowań w konkretnych sytuacjach, np. jakie działania należy podjąć w przypadku alarmu bombowego, zarówno jeśli informacja została przekazana osobiście, jak i telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Dodatkowo w informatorze znajdują się wskazówki, jak zachować się, gdy staniemy się zakładnikami oraz w momencie, gdy do akcji wkroczą już antyterroryści.

Broszura dla administratorów zawiera natomiast praktyczne wytyczne postępowania dla instytucji, m.in. jak działać, gdy dowiemy się o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz jak rozpoznać, że przesyłka, którą otrzymała instytucja, może być niebezpieczna.

Specjalne materiały trafią również do dyrektorów szkół i nauczycieli na terenie całego kraju. Oprócz ww. poradników dot. ogólnych zasad zachowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, dystrybuowana będzie także broszura informacyjna dot. zasad postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz film pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły”.

Zawiera on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu.

W celu wzmocnienia przygotowania społeczeństwa oraz służb na możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przygotowany został „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019”.

Jednym z głównych celów dokumentu jest także wzmocnienie systemu antyterrorystycznego, w szczególności poprzez wzmocnienie przygotowania służb i instytucji, zwiększenie skuteczności reagowania oraz doskonalenie procedur postępowania w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Dokument podkreśla także znaczenie działań profilaktycznych, w tym podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń terrorystycznych - podaje MSW.

Reklama

Komentarze

    Reklama