Reklama

Służby Mundurowe

MSPO 2018: Mobilny punkt kontroli na podwoziu Mercedesa

Fot. Jacek Raubo
Fot. Jacek Raubo

Na tegorocznym MSPO w Kielcach można było zauważyć specjalistyczny pojazd MSS Mercedes-Benz Sprinter, stworzony przez HARTMANN Spezialkarosserien - Mobile Screening Solutions (MSS), który pełni funkcje mobilnego punktu kontroli osób i bagażu. Był on prezentowany na stoisku firmy Concept Sp. z o.o. Tego rodzaju system, osadzony na pojeździe Mercedesa, ma być dedykowany prywatnym i publicznym instytucjom, potrzebującym uzyskać wysoki stopień kontroli osób oraz rzeczy przy jednoczesnej szybkości, w zakresie stworzenia odpowiednich punktów kontrolnych. Dotyczyć to może ochrony miejsc publicznych, ważnych wydarzeń, ale też  kontroli na granicach, a nawet prowadzenia działań kontrolnych w przypadku portów lotniczych.

Producenci z HARTMANN Spezialkarosserien - Mobile Screening Solutions (MSS) wskazują, że ich system mobilnego punktu kontroli i skanowania, osadzony na pojeździe Mercedes-Benz Sprinter odpowiada na bardzo realne wyzwania, jakie niesie ze sobą m.in. współczesne zagrożenie terrorystyczne na świecie. Przede wszystkim, w kontekście ataków wymierzonych w wydarzenia, które mają miejsce w przestrzeni publicznej i gromadzą dużą liczbę osób lub skupiają kluczowe osoby VIP.

To właśnie tam należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony, a jednocześnie ułatwić oraz przyspieszyć pracę służb odpowiadających za bezpieczeństwo, w zakresie tworzonych, niejednokrotnie ad hoc punktów kontrolnych, pozwalających tym samym obrazowo ochronie lub służbom państwowym na profesjonalne sprawdzenie dużej liczby osób oraz ich bagaży.

Fot. HARTMANN Spezialkarosserien - Mobile Screening Solutions
Fot. HARTMANN Spezialkarosserien - Mobile Screening Solutions

Centralnymi punktami pokazywanego na tegorocznym MSPO w Kielcach systemu MSS osadzonym na popularnym vanie Mercedesa, jest bramka wykrywająca metal, pozwalająca na kontrolę osób, nawet tych charakteryzujących się wysokim wzrostem. W wydzielonym przedziale zlokalizowany jest system obsługi detektorów oraz miejsce dla ich operatora. Należy zaznaczyć, że operator może posługiwać się również specjalnym detektorem płynnych materiałów wybuchowych lub innymi specjalistycznymi urządzeniami, zgodnie z potrzebami użytkownika pojazdu. 

W pojeździe ważne miejsce zajmuje również zintegrowany skaner rentgenowski bagażu, który może być oferowany w różnych modelach i wielkościach, również zależnie od potrzeb odbiorców systemu. Co więcej, pojazd charakteryzuje się wydajnym system klimatyzatora, pozwalającym prowadzić kontrole w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Wewnątrz MSS twórcy zlokalizowali również przestrzeń do instalacji serwerów, pozwalających na gromadzenie danych, ale też przeprowadzanie odpowiednich analiz w czasie rzeczywistym.

Twórcy mobilnego punktu kontroli bardzo mocno podkreślają jego modułowość, a więc swobodę do personalizowania systemów względem potrzeb użytkownika i jego wymogów. Na przykład, w przypadku skanowania osób mogą być stosowane standaryzowane i certyfikowane, zgodnie z normami UE, bramki lotniskowe, ale też niskoemisyjne skanery rentgenowskie. Także w przypadku specjalistycznej kontroli bagażu, pojawiają się możliwości zastosowania wielu różnych systemów o różnych specyfikacjach technicznych.

Całość kontroli, przeprowadzanych w ramach pojazdu MSS, jest również "nasycona" monitoringiem wizyjnym, z zakresem 360 stopni obserwacji. Dotyczy to systemu 4/2 kamer na zewnątrz pojazdu, a także 3 kamer zainstalowanych wewnątrz.  Producenci zwracają uwagę na możliwość zastosowania choćby systemu rozpoznawania twarzy, który pozwala na szybkie wykrycie osób znajdujących się już w bazach danych, do których ma dostęp operator. Co więcej, operatorzy mogą zbierać i kontrolować dane biometryczne, a także dokonywać weryfikacji dokumentów przedstawianych przez osoby kontrolowane.

[GALERIA_2919]

Pojazd Mobile Screening Solutions przede wszystkim oferuje wysoką mobilność i elastyczność działania. Samo rozwinięcie punktu kontrolnego w terenie oscyluje wokół zaledwie 4 minut. Jego odpowiednie ulokowanie, względem konkretnego miejsca, gdzie trzeba stworzyć punkt kontrolny, ułatwia również automatyczny system hydrauliczny. Stąd też ewidentnie skraca się proces budowy stacjonarnego punktu kontrolnego, wraz z instalacją na nim niezależnych bramek do sprawdzania osób i rzeczy.

Prezentowany na MSPO na stoisku Concept Sp. z o.o. pojazd jest autonomiczny przede wszystkim w obrębie instalacji zintegrowanego systemu generatora energii oraz baterii pozwalających na działanie systemów, w nim ulokowanych. Dzięki temu nadaje się do tworzenia stref bezpieczeństwa w przypadku cywilnej infrastruktury, masowych zgromadzeń czy też nawet potrzeby zabezpieczenia infrastruktury krytycznej państwa.

Fot. HARTMANN Spezialkarosserien - Mobile Screening Solutions
Fot. HARTMANN Spezialkarosserien - Mobile Screening Solutions

Odpowiednio skonfigurowany MSS pozwala na wykrywanie prób wniesienia zakazanych substancji, np. narkotyków, ładunków wybuchowych czy też broni do stref chronionych. Twórcy podkreślają, że w trakcie przygotowywania pojazdu współpracowali z konsorcjum niemieckich i międzynarodowych firm z dziedziny bezpieczeństwa oraz systemów wykrywania oraz skanowania ludzi oraz bagaży.

Co więcej, pojazd może być tak skonfigurowany, aby spełniał najwyższe standardy kontroli, stosowane na współczesnych lotniskach, zgodnie z wymogami ECAC i TSA. Tym samym, do grona odbiorców zaliczyć można porty lotnicze, ale też instytucje zabezpieczające publiczne wydarzenia, całą gamę instytucji rządowych wykonujących swoje działania w przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego, służby zajmujące się kontrolą granic, agendy zwalczające narkobiznes, a także wojsko.

Fot. Jacek Raubo
Fot. Jacek Raubo

Praktycznym ułatwieniem, w codziennej obsłudze tego rodzaju mobilnych punktów kontrolnych, ma być również współpraca z Mercedes-Benz, gwarantująca możliwość korzystania z oficjalnych serwisów, jednego z najbardziej znanych koncernów samochodowych na świecie.

Prezentowany w Kielcach, MSS Screening Van, to również jeden z elementów, w oferowanej przez HARTMANN Spezialkarosserien - Mobile Screening Solutions całej strukturze innych pojazdów specjalistycznych. Wyróżnia się wśród nich m.in. mobilne, centralne wozy kontroli i dowodzenia (C2), mobilne lokalne wozy kontroli i dowodzenia (C2), pojazdy wyposażone w zagłuszarki sygnałów/jammery czy te do prowadzenia jawnej i skrytej obserwacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze