Reklama

Służby Mundurowe

Modyfikacje w mundurowym czasie służby

policja policja sztandar
Autor. Śląska Policja

Na rządowych stronach pojawiły się propozycje zmian w rozliczaniu czasu służby trzech podległych MSWiA formacji, czyli Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podkreślają autorzy, nowelizacje związane są z koniecznością uregulowania czasu podróży służbowej w czasie wolnym od służby, ale także realizacją związkowych postulatów.

Reklama

W przypadku Policji chodzi m.in. o sytuacje, gdy w czasie wolnym od służby, ale w podróży służbowej policjant od momentu pobrania broni odpowiada za jej ochronę, stan techniczny i jej utrzymanie, co oznacza, że wykonuje swoje obowiązki. |Po wejściu w życie nowelizacji, sytuacja taka, czyli podroż służbowa z bronią, będzie uznawana za czas służby, z wyłączeniem okresów realizowania prawa do wypoczynku. Zasada ta nie będzie jednak stosowania, jeśli cel podróży będzie się wiązał z udziałem policjanta w szkoleniu zawodowym, naradzie lub odprawie służbowej.

Reklama

Inna modyfikacja spowoduje, że policjanci kierowani do udziału w akcjach czy operacjach policyjnych do macierzystych jednostek nie będą wracać z tzw. niedogodzinami - informowali niedawno policyjni związkowcy. Jak czytamy w uzasadnieniu, doprecyzowano że rozkład czasu służby policjanta biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej określać będzie, oprócz dowódcy akcji lub operacji, także komendant główny Policji w uzasadnionych szczególnymi potrzebami służby przypadkach, a do rozkładu czasu służby policjanta skierowanego do szkoły albo biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej nie stosuje się rozkładu czasu służby zmianowego i podstawowego. Zmiana ta, jak podkreśla MSWiA, wychodzić ma naprzeciw inicjatywie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Czytaj też

Związkowcy z NSZZ Policjantów informowali w piątek, dwa dni po spotkaniu z przedstawicielami MSWiA, że definicja czasu służby poszerzona zostanie również o czas przypadający poza wyznaczonymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby, w którym policjant wykonuje zlecone przez przełożonego czynności służbowe lub korzysta z określonego przez przełożonego środka transportu. Takich modyfikacji na razie jednak w projekcie brak, ale nie oznacza to, że nie zostaną jeszcze wprowadzone przez resort w ramach dalszych prac nad dokumentem, który trafił dopiero na stronę Rządowego Centrum Legislacji.

Reklama

Jak wspomniano, modyfikacje pojawią się również w przepisach dotyczących rozkładu pracy Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. W ich przypadku jednak, zakładają one dodanie tylko zmian dotyczących broni. Strażnicy graniczni będą więc mieli zaliczany jako czas służby, czas dojazdu i powrotu z podróży służbowej, gdy będą mieli przy sobie uzbrojenie i będzie to okres będący dla mundurowego dniem wolnym od służby. Zgodnie z oceną skutków tych zmian, dotyczyć ona może - jak oszacował resort - ok. 2700 funkcjonariuszy "potencjalnie uprawnionych do rekompensaty pieniężnej za nadgodziny". W Służbie Ochrony Państwa ograniczono się do dodania przepisu, że gdy podróż służbowa funkcjonariusza odbywa się z bronią służbową, czas podróży służbowej ewidencjonuje się jako czas służby, z wyłączeniem okresów realizowania prawa do wypoczynku.

Czytaj też

Nowe regulacje zakładają więc przede wszystkim zmiany związane z posiadaniem broni służbowej, dlatego zapewne na stronie Rządowej Centrum Legislacji nie pojawiły się propozycje nowelizacji w przepisach o Państwowej Straży Pożarnej, także podległej przecież MSWiA.

Reklama

Komentarze (1)

  1. PolicyjnyKowal

    Ciekawe jakie konkretnie zapisy będą w tym akcie. Jak wspominam niedawną operację "GRANICA" to wyjść z podziwu nie mogę jak ludzie dawali radę po 14-16 h czasem aż zmiana dotarła, a po takiej nocy np. dzień wolnego , czyli już niecała doba, nie przepisowe 48h i dalej do roboty. A delegowanie do takich kilkutygodniowych wyjazdów praktycznie z dnia na dzień. Co jak co, ale planowanie to w tej firmie leży.

Reklama