Reklama

Służby Mundurowe

Minister SW - dotychczasowe działania i plany na przyszłość

  • Graf. MSW.
    Graf. MSW.

19 października br. podczas wspólnej konferencji MSW i MON-u, minister Jacek Cichocki podsumował dotychczasowe działania i przedstawił priorytety podległego mu resortu.Minister Cichocki, podobnie zresztą jak minister Siemoniak, wiele miejsca w swojej wypowiedzi poświęcił na kwestię podwyżek dla służb mundurowych (od 1 lipca dla policjantów) oraz urlopom chorobowym - funkcjonariusze mieliby otrzymywać na zwolnieniu 80% wynagrodzenia, chyba że choroba miałaby jakikolwiek związek z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Dodatkowe pieniądze wynikające z podwyżki, według zapowiedzi ministra, mają się znaleźć już w listopadzie na kontach funkcjonariuszy, razem z wyrównaniem za październik.

Jako swoje największe osiągnięcie szef resortu SW przedstawił zapewnienie bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Cichocki ocenił, że Polska doskonale poradziła sobie z tym największym w historii przedsięwzięciem w kategorii imprez masowych.

Minister zapowiedział standaryzację Komend Powiatowych, Miejskich i Rejonowych - chodzi o podniesienie standardu obiektów należących do wymienionych jednostek. Na ten cel, MSW w latach 2013-2015 chce przeznaczyć miliard złotych, z czego 75% ma pochodzić z budżetu państwa a 25% z innych źródeł, jak np. z Funduszu Ochrony Środowiska.

MSW zamierza również powołać tzw. Fundusz „Dobry Gospodarz”, który będzie dysponował kwotą ok. 50 mln zł w 2013 r. Będą to środki pozostające w gestii komendantów na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w placówkach nie objętych programem modernizacyjnym w latach 2007-2009.

Minister Cichocki zapowiedział również następujące cele ministerstwa:

  • nowa polityka migracyjna (w tym reforma Straży Granicznej i ustawa o cudzoziemcach – ma trafić wkrótce pod obrady RM)

  • usprawnienie poszukiwania osób zaginionych (np. rozpoczęcie systemu Child Alert, utworzenie Bazy Danych DNA osób zaginionych i uruchomienie w przyszłym roku centrum poszukiwań)

  • domknięcie reformy modernizacji uprawnień służb mundurowych (zwolnienia lekarskie, emerytury, broń palna)

  • modernizacja systemu ratownictwa - m.in. realne funkcjonowanie nr. alarmowego 112

  • coraz lepsza współpraca z organizacjami pozarządowymi – np. w sprawie przeciwdziałania handlu ludźmi 


(MMT)

 
Reklama

Komentarze

    Reklama