Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Terroryści i dolary. Jak walczyć z finansowaniem Państwa Islamskiego?

Fot. Departament Obrony USA, domena publiczna
Fot. Departament Obrony USA, domena publiczna

W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego (Counter-ISIL Finance Group - CIFG). W trwającym dwa dni (20-21 września) posiedzeniu wzięły udział delegacje z 32 państw, będących członkami Globalnej Koalicji oraz reprezentanci 5 organizacji międzynarodowych - Grupa  Egmont, EUROPOL, FATF, Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC) oraz ONZ. Warszawskie spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej Marian Banaś.

Jak podkreślają organizatorzy spotkania, sama Grupa Robocza Globalnej Koalicji ma współcześnie duże znaczenie polityczne, a efekty jej prac są omawiane na  posiedzeniach różnych organizacji międzynarodowych, spotkaniach liderów państw G20, a także bezpośrednio na forum Unii Europejskiej. Podstawą prac CIFG są dotychczasowe mechanizmy prawne, mające na celu przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, wypracowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, standardy FATF oraz mechanizmy opracowane w ramach Międzynarodowej Grupy ds. Sankcji wobec Państwa Islamskiego, Frontu Al-Nusra i reżimu Assada.

Międzynarodowy terroryzm, w tym przypadku takie zjawisko jak Daesh, stwarza jednakowe zagrożenie dla wszystkich państw. Dlatego efektywna walka z tym niebezpiecznym zjawiskiem możliwa jest tylko na bazie wspólnej koalicji i całkowitej koordynacji działań.

Marian Banaś, sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele jednostek analityki finansowej m.in. Szef JAF Belgii, przedstawiciele JAF Australii, Holandii, Słowacji, Łotwy i USA. W posiedzeniu w Warszawie wziął udział nowo wybrany Prezydent FATF (Financial Action Task Force)  Marshall Billingslea, Zastępca Sekretarza Stanu w Departamencie Skarbu USA, jeden z sześciu współprzewodniczących Grupy. Podkreślił on, że tzw. Państwo Islamskie (Da`ish), dotychczas czerpiące znaczne dochody m.in. ze sprzedaży ropy, wymuszeń i porwań dla okupu, ma dzięki mechanizmom wypracowanym w ramach Grupy, mniejsze możliwości finansowania.

W ramach Grupy Roboczej wszyscy rozumieją potrzebę wymiany informacji i współpracy ośrodków analitycznych. Owocem współpracy m.in. w ramach Grupy było uchwalenie w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca br. Wprowadziła ona szereg mechanizmów umożliwiających przeciwdziałanie finansowania m.in. ISIS.

dyrektor Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów Maciej Aleksander Kędzierski

Organizowane przez Polską Jednostkę Analityki Finansowej posiedzenie CIFG, poza aspektami ważnymi z punktu widzenia społeczności międzynarodowej jednoczącej się w walce z tzw. Państwem Islamskim (Da`ish), miało na celu także podkreślenie roli Polski, jako ważnego uczestnika Globalnej Koalicji. Sama Grupa Robocza ds. Zwalczania Mechanizmów Finansowania tzw. Państwa Islamskiego powstała w 2015 roku  w Rzymie. Obecnie ma 52 członków i obserwatorów. Współprzewodniczą jej przedstawiciele: Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Ministerstwo Finansów/KAS/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze