Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Śmieci płyną do Polski. KAS zatrzymała ponad 1000 ton odpadów

fot. KAS
fot. KAS

Nielegalne składowanie odpadów to duży problem współczesnego świata, w tym także Polski. Przypadki płonących wysypisk, na których bez wymaganych zezwoleń składuje się śmieci, nie są już jednostkowe i odosobnione. Palące się składowiska śmieci to obraz, który obserwować możemy w ostatnim czasie w Polsce dość często. Powstaje pytanie skąd biorą się góry nielegalnych odpadów? Jak się okazuje, część z nich może trafiać do naszego kraju nielegalnie. W ramach ogólnoświatowej operacji DEMETER IV, funkcjonariusze KAS z Gdańska, zatrzymali kontenery z ponad 1000 ton odpadów nielegalnie przemieszczanych drogą morską. Miały one trafić do Polski z Wielkiej Brytanii.

W trakcie działań funkcjonariusze gdańskiego KAS  przeprowadzili łącznie przeszło 1000 kontroli. Akcja prowadzona była zarówno na drogach, gdzie skontrolowano m.in. 800 pojazdów, jak i w portach gdzie funkcjonariusze przyjrzeli się  500 kontenerom. W efekcie zatrzymano 8 przesyłek nielegalnie przemieszczanych odpadów, a funkcjonariusze z  Oddziału Celnego Baza Kontenerowa w Gdyni ujawnili 7 transportów odpadów nielegalnie przemieszczanych drogą morską. W kontenerach oprócz odpadów komunalnych znajdowały się m.in. wraki pojazdów, pocięte części samochodowe, przeterminowane środki ochrony roślin i sproszkowane katalizatory.

Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Gdańsku Dariusz Dufke mówił w rozmowie z PAP, że według deklaracji przewozowych, w zatrzymanych 45 kontenerach miały się znajdować tworzywa sztuczne i opony. Zaznaczył, że transport tych wysegregowanych, nadających się do przetworzenia odpadów jest dozwolony między krajami UE. „W trakcie kontroli okazało się jednak, że w kontenerach przewożono odpady wysegregowane z odpadów komunalnych, ale które nie nadawały się już do przetworzenia” – podkreślił. „Te odpady nie powinny były trafić do Polski” – dodał.

Łącznie ujawniono odpady o masie 1 099 169 kg, które przywieziono do Polski w kontenerach. 

Trzeba pamiętać, że jednym z ważniejszych obszarów pozafiskalnych jest obrót odpadami. KAS posiada uprawnienia do kontroli legalności i prawidłowości międzynarodowego przemieszczania odpadów. Służba Celno-Skarbowa, działająca w ramach KAS, ma możliwość zatrzymania odpadów nielegalnie wwożonych na teren Unii Europejskiej.

Operacja DEMETER IV odbywała się z inicjatywy Światowej Organizacji Ceł  (WCO). Brali w niej udział także funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej. Działania ukierunkowane były na transgranicznego przemieszczania odpadów w obrocie morskim i lądowym.

Kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów odbywały się na drogach publicznych. Funkcjonariusze zatrzymywali do kontroli transporty, badali ładunki i dokumenty towarzyszące przesyłce. Wykorzystywali skanery, urządzenia wykrywające (licznik Geigera) i psy służbowe.

KAS kontroluje przemieszczanie odpadów, nie tylko w ramach operacji prowadzonych wspólnie z innymi służbami. W 2017 r. Służba Celno-Skarbowa 82 razy zatrzymywała nielegalnie przewożone odpady, w tym odpady komunalne, zużyte pojazdy, części samochodowe, metale kolorowe, katalizatory, oleje, zużyte akumulatory, żużle, odpady opakowań tworzyw sztucznych – w sumie ok 329 ton.

KAS/PAP/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze