Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Projekt dotyczący mnożnika kwoty bazowej w SCS wymaga zainteresowania premiera?

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

”Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie przebiegiem prac i podpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej” - piszą do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy z Celnicy PL. 

Związkowcy powołują się na fakt, że projekt powinien zostać przyjęty do końca II kwartału br., przypominając jednocześnie, że to i tak znaczące opóźnienie w stosunku do zmian, które wprowadzał resort spraw wewnętrznych i administracji w podległych sobie służbach. Rada Ministrów przyjęła bowiem nowe rozporządzenia przygotowane przez MSWiA jeszcze w marcu br. Nie dość więc, że mundurowi z SCS na zmiany czekać muszą dłużej niż ich koledzy po fachu np. z policji czy straży granicznej, to jeszcze sytuacji nie ułatwił wybuch pandemii koronawirusa. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pojawiło się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w lipcu br. W sierpniu, zgodnie ze statusem dokumentu, został on skierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Przypomnijmy, że ocenia ona projekt pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w tym pod kątem zgodności z obowiązującym systemem prawa (w szczególności z ustawą upoważniającą), zasadami techniki prawodawczej, poprawności językowej oraz uwzględnienia opinii Rady Legislacyjnej. Kolejnym krokiem jest skierowanie projektu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 

Zwłoka jaka ma miejsce w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej budzi poważny niepokój w naszej formacji, w szczególności, że sytuacja powtarza się, tak jak w roku ubiegłym, co w bardzo niekorzystnym świetle stawia jakość procedowania aktów prawnych przez resort finansów.

Sławomir Siwy, przewodniczący ZZ Celnicy PL

Zgodnie z projektem mnożnik kwoty bazowej miałby wynosić w KAS – po wejściu w życie rozporządzenia – 3,65 (dziś jest to 3,39). Jak czytamy, dokument został opracowany w związku z "przewidzianym w uchwale Rady Ministrów nr 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego <<Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022>> wzrostem wynagrodzeń i uposażeń w roku 2020 w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz wzrostem kwoty bazowej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z 1701,09 zł do 1803,16 zł".

Nowe rozporządzenie – jak podkreślają jego autorzy  uwzględnia też "postanowienia podpisanego w dniu 29 stycznia 2020 r. Porozumienia pomiędzy Kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym reprezentowanym przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej". Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze powinni otrzymać od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 729 zł brutto  na 1 etat dla funkcjonariusza stanowiącą 12,5 proc. wzrost uposażeń obejmujący również 6 proc. wzrost kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Rok walki

Obiecane zwiększenie wynagrodzeń, to nie jedyna sprawa o którą walczą w tym roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Jeszcze niedawno była szansa na to, że zostaną oną objęci rozwiązaniami zaproponowanymi wybranym mundurowym przez resort spraw wewnętrznych i administracji w ramach tzw. superustawy. Chodzi dokładnie o zapisy dodatyczące motywacyjnych dodatków przedemerytalnych po 25 i 28,5 latach służby. Mimo walk, zarówno podczas sejmowych, jak i senackich prac na ustawą, nie udało im się jednak przeforsować, by dodatek objął nie tylko służby podległe MSWiA i Służbę Więzienną, ale również Służbę Celno-Skarbową. Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, a dokładnie sekretarz stanu Maciej Wąsik, zapewnili jednak, że jeśli to rozwiązanie spełni swoją rolę, czyli przełoży się na zmniejszenie liczby wakatów i pozostanie w służbie większej liczby doświadczonych mundurowych, to na pewno zostanie one wprowadzone także w innych formacjach - w tym oczywiście w SCS.

Jak podkreślał niedawno w rozmowie z InfoSecurity24.pl Sławomir Siwy, przewodniczący ZZ Celnicy PL, sytuacja związana z odejściami ze służby w SCS jest krytyczna i "by temu przeciwdziałać, by zatrzymać doświadczoną kadrę, potrzebne są te dodatki, nie mówiąc już o ochronie prawnej i innych aspektach, które w tej ustawie (o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – przyp. red.) są zawarte i powinny zostać spójnie uregulowane we wszystkich służbach mundurowych". Jak dodał, przewiduje się, że w perspektywie kilku lat z SCS odejść może ponad połowa kadry. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze