Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Nominacje generalskie w KAS. Piotr Walczak nadinspektorem Służby Celno-Skarbowej

fot. KAS
fot. KAS

Prezydent Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim akt mianowania na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej wiceministrowi finansów, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotrowi Walczakowi. Minister finansów prof. Teresa Czerwińska przekazała Piotrowi Walczakowi kordzik honorowy (rodzaj sztyletu noszonego do munduru galowego).

„To moment spotkania i doceniania osoby absolutnie ponadprzeciętnej, bo tylko tacy ludzie oddani sprawie Rzeczypospolitej dostępują tego zaszczytu, aby być wyróżnieni awansem generalskim. Ta służba, którą Pan realizuje w ramach swoich obowiązków w Służbie Celno-Skarbowej, czy jako zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, to służba o niezwykłym znaczeniu dla Rzeczypospolitej, po reformie, która została dokonana, i która pokazuje, że można usprawnić strzeżenie budżetu państwa, że można usprawnić ściągalność podatków, że można uszczelnić system podatkowy" − mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości. „Dzięki Państwu ten system staje się coraz szczelniejszy" – dodał prezydent.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że dzięki pracy ministra Piotra Walczaka oraz pracy całego kierownictwa KAS „system może wypłacać chociażby 500 plus, tę wielką daninę podziękowania ze strony państwa polskiego dla rodzin wychowujących dzieci".

„To dzięki Pana, nadinspektorze, profesjonalizmowi, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat to wszystko jest możliwe" – zwrócił się prezydent Andrzej Duda do Piotra Walczaka. 

"Cieszę się, że dzisiaj wkracza pan w progi swojej Służby Celno-Skarbowej, jako jej generał, a zarazem wkracza pan do korpusu generałów Rzeczypospolitej" – dodał prezydent.

„Otrzymany dziś awans traktuję jako ocenę mojej 21-letniej służby, ale też jako wyróżnienie dla całej formacji mundurowej Krajowej Administracji Skarbowej, którą reprezentuję. Jestem dumny z tego, że wkład pracowników i funkcjonariuszy KAS w zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszego kraju jest zauważany i doceniany. Odebranie aktu mianowania z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy jest dla mnie wielkim zaszczytem, ale nie jest to tylko mój indywidualny sukces, to sukces całego KAS" – powiedział nadinspektor Piotr Walczak. 

fot. KAS
fot. KAS

Mianowania na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej dokonuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. 

Nadinspektor Piotr Walczak jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu rachunkowości i zarządzania finansowego oraz problematyki przestępczości – Europejskie Podyplomowe Studium Problematyki Przestępczości.

Od 1997 r. związany ze Służbą Celną jako funkcjonariusz realizujący zadania z zakresu kontroli i zwalczania przestępczości. W latach 2007-2012 oraz 2014-2017 zajmował stanowiska kierownicze w Służbie Celnej: zastępcy dyrektora oraz dyrektora w izbach celnych w Łodzi i w Kielcach. W latach 2012-2014 pełnił służbę w Ministerstwie Finansów, w roku 2012 uczestniczył w Międzynarodowej Misji UE/UNDP EUBAM w Mołdawii i na Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za budowę mobilnych Grup Mołdawskiej Służby Celnej.

KAS/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze