Reklama

Służba Celno-Skarbowa

KAS w walce z nielegalnym hazardem

fot. KAS -Izba Administracji Skarbowej w Warszawie (oficjalne konto YouTube)
fot. KAS -Izba Administracji Skarbowej w Warszawie (oficjalne konto YouTube)

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie Wólki Kosowskiej, Jabłonowa i okolic Otwocka przejęli blisko 80 nielegalnych automatów, ich wartość rynkowa wynosi ponad 920 tys. zł. Przypomnijmy, że niedawno KAS podsumowała swoje działania kontrolne wymierzone w sektor nielegalnego hazardu w Polsce w 2017 r. Funkcjonariusze przeprowadzili m.in. 552 kontrole dotyczące gier hazardowych. Jednocześnie dzięki pracy KAS w kwestii zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych, w 2331 sprawach karnych skarbowych sądy w Polsce orzekły kary grzywien na łączną kwotę 24 641 423 zł, co jednocześnie stanowi wzrost łącznej kwoty kar grzywien o 1378 proc. względem roku 2016. 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie Wólki Kosowskiej, Jabłonowa i okolic Otwocka ujawnili i zatrzymali blisko 80 nielegalnych automatów. Wartość rynkowa zabezpieczonych automatów do gier hazardowych wynosi ponad 920 tys. zł. Jak wskazano, w kontrolowanych lokalach, były już wcześniej zatrzymywane automaty do gier, dlatego funkcjonariusze ponownie sprawdzali prowadzoną w nich działalność. Od stycznia 2018 r., tylko mazowieccy funkcjonariusze przeprowadzili ponad 313 kontroli, w wyniku których zarekwirowano już 1423 automatów.

W 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła 552 kontrole dotyczące przeprowadzania gier hazardowych. To o 245 więcej, niż w roku 2016 r. KAS wskazała, że w ubiegłym roku nieprawidłowości ujawniono w 69 przypadkach. W raporcie zaznaczono również, że większa liczba kontroli była związana z pojawiającymi się sygnałami o występowaniu nieprawidłowości, m.in. w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.

W ubiegłym roku KAS skontrolowała 119 gier w kasynach, z czego w 6 przypadkach wykryto nieprawidłowości. W 2016 r. takich kontroli było 76. Jeszcze większy progres w liczbie kontroli odnotowano, we wspomnianych zakładach wzajemnych. W 2016 r. były to 74 kontrole, a w roku ubiegłym już 297, z czego w 30 przypadkach wykryte zostały nieprawidłowości. Nieznacznie wzrosła liczba kontroli dotyczących gier liczbowych (kolektury), z 18 w 2016 r., do 26 w 2017 r. (w 5 przypadkach wykryto nieprawidłowości). Spadła za to liczba kontroli loterii, fantowych, promocyjnych i audiotekstowych. W roku ubiegłym było ich 97, zaś w 2016 r. 118, z czego w 27 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzono także mniej kontroli obejmujących loterie pieniężne, w 2016 r. 18 kontroli, w 2017 r. 13 kontroli, z czego w jednym przypadku dostrzeżono nieprawidłowości.

W zeszłym roku KAS prowadziła sprawdzała również gry na automatach bez wymaganego zezwolenia, posiadanie automatów do gier hazardowych oraz produkcję i obrót automatami do gier hazardowych. W 2017 r.  zajęto w sumie prawie 28 tys. takich maszyn (27 635). Na 14 738 urządzano gry w sposób nielegalny, a 12 897 sztuk zostało zatrzymanych z tytułu nieuprawnionego posiadania, z czego 11 721 znajdowało się jeszcze w magazynach. Podkreśla się, że liczba zatrzymanych przez KAS urządzeń w 2017 r. była nieznacznie wyższa niż rok wcześniej.

Najczęstszym nielegalnym obszarem hazardu, były gry na automatach tradycyjnych, klasycznych, na których możliwa była gra o wygrane pieniężne lub rzeczowe (gdzie wypłaty wygranej dokonuje automat). Jak zaznaczono, KAS w 2017 r. zabezpieczyła 24 503 automaty do gier, które w większości wcześniej działały jako automaty o niskich wygranych i zostały przerobione, wracając na rynek jako automaty do gier urządzanych nielegalnie. Innym obszarem nielegalnego urządzania gier na automatach było wykorzystywanie symulatorów gier zręcznościowych, w których wypłaty były realizowane poza urządzeniem, chociażby przez obsługę lokalu. Obserwowane jest również urządzanie nielegalnych gier z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Urządzenia tego rodzaju, za pośrednictwem łączy internetowych, umożliwiają graczom rozgrywanie gier hazardowych, analogicznie jak w tradycyjnych automatach. W zeszłym roku KAS zabezpieczyła 3 132 takie automaty.

Nielegalny hazard przenosi się również coraz częściej do internetu, stąd działania KAS były podejmowane również na tej płaszczyźnie. W 2017 r., w zakresie zamieszczania niedozwolonej reklamy i promocji gier hazardowych, m.in. na serwerach zarządzanych przez krajowych hostingodawców, zidentyfikowano 66 domen, gdzie znajdowało się 68 adresów URL naruszających zapisy ustawy o grach hazardowych. Ostatecznie hostingodawcy usunęli lub zablokowali dostęp do zabronionych treści znajdujących się na 64 domenach. Dzięki pracy KAS do Rejestru wpisów nazw domen wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych włączono 1277 nazw domen.

W przypadku nielegalnych gier hazardowych w internecie w 2017 r. wszczęto 13 postępowań, a w 12 sprawach przedstawiono zarzuty podejrzanym. Sądy wydały wyroki skazujące w 7 sprawach, wymierzając grzywny na łączną kwotę 9280 zł. Ponadto, w 4 sprawach sądy wydały wyroki w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności na łączną kwotę grzywien wynoszącą 2440 zł.

Liczba postępowań, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych, prowadzonych przez Urzędy Celno-Skarbowe w 2017 r., zawarła się w 9 763 postępowaniach przygotowawczych oraz 15 postępowaniach mandatowych. Wobec sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, w zeszłym roku, sądy w Polsce orzekły kary grzywien w 2331 sprawach karnych skarbowych na łączną kwotę 24 641 423 zł, co jednocześnie stanowi wzrost łącznej kwoty kar grzywien o 1378 proc. w porównaniu z 2016 r. W sprawach zakończonych w drodze postępowania mandatowego nałożono na sprawców kar grzywien w 15 sprawach karnych skarbowych na łączną kwotę 11 552 zł.

Przypomnijmy, że do zadań Krajowej Administracji Skarbowej należy na co dzień wykonywanie kontroli w obszarze gier hazardowych, w zakresie przestrzegania przez podmioty prowadzące taką działalność przepisów ustawy i grach hazardowych, zgodności działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem zatwierdzonym regulaminem gry. KAS przeprowadza również kontrole sprawdzające wywiązywanie się z obowiązków w zakresie uiszczania podatku od gier i innych dopłat, czy też w zakresie posiadania automatów do gier oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych. KAS dokonuje także rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń przeciwko organizacji gier hazardowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze