Reklama

Służba Celno-Skarbowa

KAS planuje stworzenie Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej

Fot. Ministerstwo Finansów

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała stworzenia własnego Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej z siedzibą w Olsztynie. Miałoby ono wspierać działania KAS w całym kraju, wtedy gdy Służba Celno-Skarbowa sięga po wykorzystanie technik kryminalistyki.

Nowe Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalistycznej miałoby w przyszłości koordynować pracę  techników kryminalistyki w Służbie Celno-Skarbowej, przygotowywać profesjonalną kadrę, opracowywać system szkoleń i standaryzować wyposażenie. Zakłada się, że główne zadania Centrum miałyby polegać na przygotowaniu wytycznych w zakresie techniki kryminalistycznej w Służbie Celno-Skarbowej, wdrażaniu procedur oraz opracowaniu metodyki technika kryminalistyki. Do zadań Centrum należałaby koordynacja działań techników kryminalistyki w sprawach wymagających zaangażowania pracowników z wielu jednostek organizacyjnych KAS.

Krajowa Administracja Skarbowa ma bardzo szerokie spektrum działania w obszarze walki z przestępczością ekonomiczną. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez KAS jest kryminalistyka ukierunkowana na zbieranie i zabezpieczanie śladów działalności przestęczej. Dlatego powstała inicjatywa utworzenia w Olsztynie Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej.

wiceminister finansów, z-ca Szefa KAS Piotr Walczak

Technicy kryminalistyki z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego po utworzeniu centrum będą wspierać kolegów z całego kraju. „Będą wspomagać inne izby administracji skarbowej w sprawach trudnych, w których wystąpi konieczność zabezpieczenia niestandardowych śladów." – wyjaśnił minister Piotr Walczak.

Plan utworzenia Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej w Olsztynie opiera się na potencjale Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i doświadczeniu jej funkcjonariuszy. Dokonania warmińsko-mazurskiej KAS wskazują, że to wyróżniający się region, który ma wiele osiągnięć i może pochwalić się spektakularnymi realizacjami.

wiceminister finansów, z-ca Szefa KAS Piotr Walczak

W dalszej perspektywie KAS rozważa także utworzenie laboratorium kryminalistycznego, którego działalność znacznie przyspieszy proces badania zabezpieczonego materiału. Dzięki laboratorium możliwe będzie prowadzenie specjalistycznych badań z zakresu: badania pisma, badań daktyloskopijnych, badań DNA czy badań dźwięku i obrazu.

KAS/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama