Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Funkcjonariusze SCS wreszcie z wyższą wielokrotnością kwoty bazowej

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa/Twitter
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa/Twitter

”Proponuje się ustalenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na poziomie 3,39” - czytamy w projekcie przygotowanym przez resort finansów. Oznacza to, że w SCS nadejdą wyczekiwane zmiany.

Nowe zapisy mają zastąpić rozporządzenie z 2018 roku, dotyczące wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Proponowane przez resort zmiany to wynik listopadowego porozumienia między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, którą reprezentowali przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w KAS.

Jak przypomina ministerstwo, we wspomnianym porozumieniu określono m.in. kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego/pełniącego służbę, wskazując że jest to podwyżka obejmująca wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym, w tym – nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

"Podwyżka ta miała na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywacyjnych stanowiących istotny element dla właściwej realizacji polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej, mając na względzie zwiększenie zaangażowania i skuteczności w działania funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej" - podkreśla resort. Kwota 655 zł podwyżki odpowiada natomiast wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, co spowoduje jej wzrost z 3,10 do 3,39.

Zgodnie z zapisami ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej z tytułu pełnienia służby otrzymuje uposażenie oraz inne świadczenia pieniężne określone w ustawie. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej. Natomiast wysokość kwoty bazowej ustalonej według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wynosi ona obecnie 1701,09 zł.  Zapisy projektu wejść mają w życie dzień po ogłoszeniu, ale zapisy będą stosowane od 1 stycznia 2019 roku. 

Jak podkreślają sami funkcjonariusze, zmiana wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, jest ważna przede wszystkim dla osób, które w najbliższym czasie planują przejść na emerytury mundurowe. To według niej bowiem wylicza się średnie uposażenie w danym roku, które jest brane pod uwagę przy wyliczaniu emerytury. Niektórzy funkcjonariusze mają nawet czekać z przejściem na emeryturę do wejścia w życie nowego rozporządzenia. 

Więcej na koncie

Przypomnijmy, że zgodnie z sygnowanym przez byłą już minister finansów Teresę Czerwińską dokumentem jeszcze w lutego br., od 1 stycznia tego roku stosuje się nowy mnożnik kwoty bazowej dla funkcjonariuszy SCS. Dokument zmieniał rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Złożony przez minister Czerwińską podpis pozwalał na rozdysponowanie środków na podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy SCS, co stanowiło pierwszy etap modernizacji formacji zapowiadanej w 2018 roku.

Służba Celno-Skarbowa, będąca częścią Krajowej Administracji Skarbowej jako ostatnia formacja podpisała porozumienie w związku z zakończonym w zeszłym roku protestem służb mundurowych. Zgodnie z listopadowymi ustaleniami, od stycznia 2019 roku mieli oni liczyć na podwyżki w miesięcznej wysokości 655 złotych brutto dla każdego pracownika i funkcjonariusza. Kwoty podwyżek miały zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. 

MR

Komentarze

    Najnowsze