Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Co dalej z protestem celników? Nie wszystkie związki podpisały porozumienie

fot. InfoSecurity24.pl
fot. InfoSecurity24.pl

Służba Celno-Skarbowa, będąca częścią Krajowej Administracji Skarbowej to ostatnia formacja, która podpisała porozumienie w związku z niedawno zakończonym protestem służb mundurowych. Zgodnie z zapowiedziami, wczoraj w Ministerstwie Finansów kierownictwo KAS spotkało się ze związkami zawodowymi. Jak poinformowano, podczas rozmów udało się wypracować wspólne stanowisko i podpisać porozumienie. Jak się jednak okazuje nie wszystkie związki zawodowe sygnowały zawartą umowę. Na przedstawione warunki nie zgodził się przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL.

„21 listopada 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a Stroną Społeczną, którego kierunkowym założeniem jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w KAS” – czytamy na stronach Krajowej Administracji Skarbowej.

Dziękuję przedstawicielom organizacji związkowych za owocne rozmowy i wkład do porozumienia. Jestem wdzięczny Państwu za odpowiedzialną postawę. Wykonaliśmy ważny krok do unowocześnienia KAS i zapewnienia takich warunków pracy i służby, na jakie zasługują pracownicy i funkcjonariusze naszej administracji.

Marian Banaś, szef KAS, wiceminister finansów 

Co udało się wywalczyć celnikom? Po pierwsze, już od stycznia przyszłego roku mogą liczyć na podwyżki w miesięcznej wysokości 655 złotych brutto dla każdego pracownika i funkcjonariusza. . Kwoty podwyżek mają zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Do opracowania programu modernizacji KAS, zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się także podwyżkami uposażenia/wynagrodzenia w 2020 roku. Zmianie ulec mają także zasady emerytalne. Mają one być tożsame z tymi, jakie wywalczyły pozostałe służby, a więc przejście na emeryturę możliwe będzie po 25 latach służby bez wymogu ukończenia 55 lat życia. Szef KAS zobowiązał się do przygotowania odpowiedniej nowelizacji ustawy.

Związkowcy zobowiązali się, że do czasu realizacji zapisów porozumienie, odstąpią od podejmowania akcji protestacyjnej. 

W trakcie spotkania Szef KAS zapewnił przedstawicieli organizacji związkowych, że kwoty podwyżek w KAS w latach 2019 - 2020 nie będą niższe niż kwoty podwyżek w innych służbach mundurowych. Zaznaczył też, że w przypadku gdy podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS, to w celu zagwarantowania jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy (zarówno w korpusie służby cywilnej jak i w Służbie Celno – Skarbowej).

„Jestem przekonany, że podpisane porozumienie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom płacowym osób związanych zawodowo z KAS oraz stanowi wyraz docenienia przez Kierownictwo KAS pracy i służby wszystkich realizujących zadania przypisane naszej wyspecjalizowanej administracji. Zaznaczam, iż jest to najwyższa, jednorazowa kwota przeznaczona na podwyżki dla każdego z pracowników/funkcjonariuszy w administracji skarbowej od kilku lat" – podsumował Szef KAS Marian Banaś.

Jak się jednak okazuje porozumienie nie zostało zaakceptowane przez wszystkie związki zawodowe. Pod dokumentem nie znalazł się podpis Przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL.

Szanując i dbając o interesy całego środowiska zawodowego, mając także na uwadze konkrety, jakie podpisały ZZ w MSWiA oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości ze swoimi konstytucyjnymi ministrami, nie mogłem podpisać deklaracji, chęci i ogólników, które przedłożonego naszemu środowisku.

Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL

KAS/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze