Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Celnicy doczekają się podwyżek

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Fot. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Do 4,49 zwiększona zostanie wielokrotność kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w ramach podwyżki zaplanowanej w ustawie budżetowej na ten rok. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, który został opublikowany na stronie RCL w czwartek, „zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 fundusz uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na 2024 r. wzrósł o środki na podwyżki i dodatki dla funkcjonariuszy”. „Powyższa zmiana powoduje zwiększenie kwoty przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a tym samym wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej” – podano w uzasadnieniu noweli.

Reklama
W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej. Wielokrotność kwoty bazowej w wysokości 4,49 ustalono w oparciu o dane planistyczne ujęte w ustawie budżetowej na 2024 r. w zakresie planu wydatków na uposażenia, nagrodę roczną oraz środków na realizację w 2024 r. zadań w ramach programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025".
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia

Jak dodano, wydatki budżetu państwa związane z wydaniem rozporządzenia zostaną „sfinansowane w ramach limitów wydatków określonych w ustawach budżetowych na rok 2024 i na kolejne lata, w części 19 budżetu państwa, bez konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten cel”. „Wzrost uposażenia funkcjonariuszy związany z podwyższeniem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej będzie miał również wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy przejdą na emeryturę po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia” – zapewniono w uzasadnieniu.

Czytaj też

W projekcie określono również, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. „Przy czym wprowadzana wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2024 roku” – dodano.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze