Funkcjonariusze SW bez przerwy na posiłek

7 sierpnia 2020, 13:04
służba więzienna
Fot. Służba Więzienna, Facebook

Funkcjonariusze Służby Więziennej skarżą się na brak przepisów określających czas na przerwę na posiłek w trakcie służby – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W skargach do RPO zwracają uwagę, że prawo do godnych warunków spożywania posiłku mają osadzeni, a oni sami w trakcie wykonywania służby uprawnienia takiego nie mają. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie w tej sprawie inicjatywy ustawodawczej.

„Analiza obowiązujących regulacji w tym zakresie wskazuje, że tego rodzaju przepis nie istnieje w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej” – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministra Sprawiedliwości. Jak dodaje, przerw na posiłek nie regulują też przepisy rozdziału 14 ustawy, określające czas służby funkcjonariuszy, jak i przepisy odsyłające do odpowiedniego stosowania norm z Kodeksu pracy ani przepisy wykonawcze do ustawy o Służbie Więziennej na poziomie rozporządzeń.

Mundurowi proszący o interwencję mają zwracać uwagę na fakt, że osadzeni mają zagwarantowane prawo do „godnych warunków dotyczących spożywania posiłku”, a funkcjonariusze Służby Więziennej w trakcie wykonywania służby uprawnienia takiego –„wynikającego z powszechnie obowiązujących źródeł prawa” - nie posiadają.

Zaznaczyć należy, że przepis art. 66 ust. 1 Konstytucji RP określa, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki określa ustawa.

Fragment pisma RPO do Ministra Sprawiedliwości

Jak dodaje Adam Bodnar, jego zdaniem oddziałowi, to grupa - ze względu na stres jakim jest poddawana w związku z bezpośrednimi kontaktami z osadzonymi czy zakresem obowiązków występujących przy nadmiernej ilości osadzonych – "szczególnie podatna na wystąpienie chorób wynikających ze złych nawyków żywieniowych, jakim jest niespożywanie pokarmów przez kilka do kilkunastu godzin, bądź w sposób szybki - <<w biegu>>." RPO postuluje więc, by funkcjonariusze mieli możliwość nie tylko zamówienia, ale i poddania obróbce termicznej przyniesionych przez siebie produktów oraz spożywania ich regularnie w miejscach do tego przeznaczonych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośba do szefa resortu sprawiedliwości o „rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia w ustawie o Służbie Więziennej przerw w służbie umożliwiających funkcjonariuszom spożywanie posiłków”. Pismo wysłane zostało 4 sierpnia, więc na stanowisko ministerstwa trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. 

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 113
SWOK
sobota, 8 sierpnia 2020, 11:00

A widzieliście w ogóle jak wygląda Zakład Karny ?

Koziara
sobota, 8 sierpnia 2020, 10:48

J.....sw

Igor
sobota, 8 sierpnia 2020, 10:31

Panowie o co my mamy prosić , jakie przerwy , to jest oczywiste , że mają nas za popychli. Tylko masowy protest , absencja ale we wszystkich jednostkach , pieprzyć wszystkich plecaków i hrabiostwo z administracji......

Hęk
sobota, 8 sierpnia 2020, 10:00

Niektórym się podoba to bagno

Ja
sobota, 8 sierpnia 2020, 08:42

Proszę zostawić swoje żale , po co się poszło do takiej pracy a teraz narzekanie ? Bo chlebusia zjeść nie może jeden z drugim . Taki to jest problem ? Człowieku zaiwaniam po 12h dziennie w innej branży , jem jak wrócę do domu i jakoś żyje i nie wypisuję skarg ani petycji żeby zrobili ustawę o śniadaniu . Panowie może byście przemysleli pewne rzeczy .

Tweets InfoSecurity24