Funkcjonariusze SW bez przerwy na posiłek

7 sierpnia 2020, 13:04
służba więzienna
Fot. Służba Więzienna, Facebook

Funkcjonariusze Służby Więziennej skarżą się na brak przepisów określających czas na przerwę na posiłek w trakcie służby – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W skargach do RPO zwracają uwagę, że prawo do godnych warunków spożywania posiłku mają osadzeni, a oni sami w trakcie wykonywania służby uprawnienia takiego nie mają. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie w tej sprawie inicjatywy ustawodawczej.

„Analiza obowiązujących regulacji w tym zakresie wskazuje, że tego rodzaju przepis nie istnieje w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej” – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministra Sprawiedliwości. Jak dodaje, przerw na posiłek nie regulują też przepisy rozdziału 14 ustawy, określające czas służby funkcjonariuszy, jak i przepisy odsyłające do odpowiedniego stosowania norm z Kodeksu pracy ani przepisy wykonawcze do ustawy o Służbie Więziennej na poziomie rozporządzeń.

Mundurowi proszący o interwencję mają zwracać uwagę na fakt, że osadzeni mają zagwarantowane prawo do „godnych warunków dotyczących spożywania posiłku”, a funkcjonariusze Służby Więziennej w trakcie wykonywania służby uprawnienia takiego –„wynikającego z powszechnie obowiązujących źródeł prawa” - nie posiadają.

Zaznaczyć należy, że przepis art. 66 ust. 1 Konstytucji RP określa, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki określa ustawa.

Fragment pisma RPO do Ministra Sprawiedliwości

Jak dodaje Adam Bodnar, jego zdaniem oddziałowi, to grupa - ze względu na stres jakim jest poddawana w związku z bezpośrednimi kontaktami z osadzonymi czy zakresem obowiązków występujących przy nadmiernej ilości osadzonych – "szczególnie podatna na wystąpienie chorób wynikających ze złych nawyków żywieniowych, jakim jest niespożywanie pokarmów przez kilka do kilkunastu godzin, bądź w sposób szybki - <<w biegu>>." RPO postuluje więc, by funkcjonariusze mieli możliwość nie tylko zamówienia, ale i poddania obróbce termicznej przyniesionych przez siebie produktów oraz spożywania ich regularnie w miejscach do tego przeznaczonych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośba do szefa resortu sprawiedliwości o „rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia w ustawie o Służbie Więziennej przerw w służbie umożliwiających funkcjonariuszom spożywanie posiłków”. Pismo wysłane zostało 4 sierpnia, więc na stanowisko ministerstwa trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. 

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 113
Michał
sobota, 8 sierpnia 2020, 19:53

Będzie tak jak do tej pory skoro sobie radzili dalej sobie poradzą. Złodzieje najważniejsi przecież to biedni ludzie którzy wszystko mają miec zapewnione

Gość
niedziela, 9 sierpnia 2020, 02:20

Oddziałowy - kelner........żyć nie. Umierać

Jono
sobota, 8 sierpnia 2020, 18:07

To sie zwolnic i nie stękać

Ola
niedziela, 9 sierpnia 2020, 00:17

Nikt nie steka. Tylko walczy o swoje prawa.

Cmoks
sobota, 8 sierpnia 2020, 17:01

Być funkcjonariuszem- poniżające

Gość
niedziela, 9 sierpnia 2020, 02:17

Na dzień dzisiejszy tak póki władza się nie zreflektuje.......pozdrawiam

be
sobota, 8 sierpnia 2020, 23:54

skąd taki pomysł? ktoś musi tę robotę wykonać.. nie każdy się nadaje. to wyjątkowe raczej..

Nnnnnn
sobota, 8 sierpnia 2020, 13:32

A w.policji dyżurni. Pracują 12 godzin i nigdy.nie miałem.przerwy na posiłek po prostu jak mówił o przełożeni przynajmniej w RADOMSKU że przerwa nam się nie należy to była ŻENADA 12 godzin przy komputerze

Robert
sobota, 8 sierpnia 2020, 13:18

Rob sobie przerwę na posiłek i koniec a jak ktoś ma coś to do widzenia, niech sobie szukają innego frajera

Tweets InfoSecurity24