Funkcjonariusze KAS chcą dodatku przedemerytalnego

27 maja 2020, 16:37
SCS KAS
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynąć miała kolejna już porcja wniosków od funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Wynikać ma z nich m.in. - jak wylicza RPO - "że w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych są niedobory kadrowe, ludzie są przeciążeni zadaniami". Co więcej, "cała Krajowa Administracja Skarbowa pracuje w nadgodzinach, a wypłata uposażenia za przedłużony czas służby została wstrzymana". Funkcjonariusze KAS chcą również, by uwzględniono ich w pracach dotyczących dodatku przedemerytalnego. 

Pismo w sprawie skarg kierowanych do RPO przez pracowników i funkcjonariuszy KAS trafiło już do jej szefowej, Magdaleny Rzeczkowskiej. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwraca w nim uwagę nie tylko na niedobory kadrowe, obciążenie pracą i wstrzymanie wypłat uposażenia za przedłużony czas służby, ale także na brak podwyżki dodatku kontrolerskiego. Jak podaje, opierając się o przesłane do biura uwagi, w trakcie pandemii powinno dojść do jego podwyższenia "na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej". 

Co więcej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skarżyć mieli się również na pominięcie ich w pracach nad dodatkiem przedemerytalnym, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak informował niedawno szef resortu, Mariusz Kamiński, w odpowiedzi na pytania InfoSecurity24.pl, ustawa zawierająca przepisy dotyczące wspomnianego dodatku trafić ma niedługo do parlamentu. Celem wprowadzenia dodatku jest oczywiście zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie i nieprzechodzenia na emeryturę mundurową.

Zastępca RPO prosi szefową Krajowej Administracji Skarbowej o skomentowanie tych doniesień. Szczególnie skarg dotyczących liczby nadgodzin, z podziałem na pracowników i funkcjonariuszy. A także ewentualne przesłanie, jaki jest plan ministerstwa na ich likwidację. Stanisław Trociuk prosi również o udostępnienie danych, "czy w resorcie prowadzone są prace nad wykonaniem przepisu upoważniającego (fakultatywnie) ministra właściwego do spraw finansów do wydania rozporządzenia w sprawie określenia zadań KAS, które nie wymagają wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy oraz okresu ich wykonywania".

"Razem zwyciężymy"

Sytuacja w skarbówce robi się coraz bardziej napięta. Sprawę zaognia fakt, że jest to jedyna formacja, która nie otrzymała do tej pory wynegocjowanych jeszcze w 2018 roku podwyżek. W związku z ich brakiem, oraz tym, że środowisko nie było zadowolone z rozwiązań, które resort finansów zaproponował w tej sprawie, związkowcy z Celnicy PL zorganizowali akcję informacyjną. Jej celem było rozpowszechnienie wiadomości i pism, że w sytuacja w KAS jest napięta i może dojść do wybuchu "niekontrolowanego protestu". 

Środowisko nie akceptuje i nie pogodzi się z pogłębianiem dyskryminacji w stosunku do naszym Koleżanek i Kolegów z innych formacji, którzy tak samo jak my wykonują zadania na pierwszej linii w walce z pandemią i którzy słusznie i zgodnie z deklaracjami Pana Premiera otrzymali PEŁNE podwyżki wynikające z ustawy budżetowej i ustawy modernizacyjnej w wysokościach przyznanych dla odpowiedniej formacji, a nie tak jak informuje Pana kierownictwo KAS, tylko 6 proc. Jesteśmy pewni, że Pan Minister nie traktuje gorzej swoich podwładnych, niż ministrowie ww. resortów.

ZZ Celnicy PL do ministra Tadeusza Kościńskiego

Jak pisali w połowie maja związkowcy, oczekują "realizacji publicznych zapewnień Pana Premiera dot. podwyżek". Liczą również na to, że szef resortu finansów jest za "rozwiązaniem tej sytuacji w formie dialogu". 

W piśmie skierowanym do pracowników i funkcjonariuszy, związkowcy podkreślają, że chcą "odkręcić i przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń w mass mediach". Jak wspomniano, środowisko nie miało bowiem przyjąć z zadowoleniem propozycji, która paść miała 14 maja podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych działających w ramach Komitetu Protestacyjnego z szefostwem Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowała InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, wtedy też padło zapewnienie, że podwyżka 6 proc. wynikająca ze zwiększenia kwoty bazowej nastąpi do 10 czerwca 2020 r. Jak tłumaczyła Magdalena Rzeczkowska w udzielonym niedawno wywiadzie, "cały system podwyżek w KAS skonstruowany jest w taki sposób, że z jednej strony podwyżki przewidziane są w ustawie budżetowej, i to jest to 6 proc.".

Związkowcy z Celnicy PL podkreślają, że wszczęli "we wszystkich IAS, KSS i KIS spory zbiorowe" i są "przygotowani do przeprowadzenia dalszych inicjatyw, które tak jak akcja informacyjna muszą być masowe w całym KAS". Zapewniają również, że trwają rokowania w sprawie zgłoszonych postulatów, w tym regulacji płac w 2020 r. 

MR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
Jansen
środa, 27 maja 2020, 20:01

Warto jeszcze przypomnieć, że do tej pory nie urealniono zapisów co do służby o charakterze policyjnym w KAS. Byli celnicy, nawet jeśli spędzili całą wcześniejsza karierę za biurkiem (byle w związku z szeroko pojętym zwalczaniem przestępczości) mają te lata zaliczone do "służby policyjnej", a ludzie, którzy pracowali z bronią i w mundurach w ramach grup realizacyjnych Kontroli Skarbowej oraz wykonywali typowo policyjne zadania operacyjne w ramach tzw. wywiadu skarbowego mają liczony staż służby dopiero od momentu włączenia do KAS. Po średnio kilkunastu latach działań bardziej policyjnych niż w wykonaniu jakichkolwiek celników okazują się być "młodzi służbą", z perspektywą nabycia praw do tzw. emerytury policyjnej w wieku zbliżonym do cywilnych 65 lat. Taka sprawiedliwość w KASie...

niedziela, 31 maja 2020, 09:56

Trzeba było zatrudnić do Służby A nie narzekać...

Jansen
wtorek, 2 czerwca 2020, 11:36

I co wniósł twój komentarz poza zaprezentowaniem aroganckiej postawy? Tak trudno zrozumieć, że mowa o sprawiedliwym traktowaniu wg rzeczywistych zadań i warunków pracy zamiast ślepego trzymania sztucznych kryteriów?

Zen
czwartek, 28 maja 2020, 01:45

Sprawa jest prosta... Miałeś mundur w tym czasie? Bo jak nie to o czym w ogóle mówisz?

Jansen
poniedziałek, 1 czerwca 2020, 12:13

Mundur nosili nawet listonosze. Status służby policyjnej dla uczciwych ludzi to wykonywanie zadań policyjnych a nie celne kanarowanie, przez lata bez broni, a potem bez uprawnień do różnych czynności operacyjnych.

Strzelec wyborowy
wtorek, 2 czerwca 2020, 14:27

Kontrola skarbowa to nie służba mundurowa, koniec kropka. Nie powinni Wam liczyć tych lat, bo nie byliście w mundurze. Trzeba było się przyjąć do służby mundurowej, którą obejmuje ustawa o emeryturze policyjnej. ITD też zwalcza przestępczość, a jakoś emerytury policyjnej nie maja. Mało wiesz o pracy celników, lub wiesz, ale z racji tego, że jesteś ze skarbówki, to pleciesz głupoty. Doczytaj synek, a potem się udzielaj.

Tweets InfoSecurity24