Reklama

Służby Mundurowe

Brudziński podsumował COP24: Polska bezpieczna i przyjazna

fot. sop.gov.pl
fot. sop.gov.pl

Za nami bardzo pracowity okres pracy dla całej grupy służb MSWiA, zajmujących się zabezpieczeniem trwającego od 3 do 14 grudnia Szczytu Klimatycznego. W sumie, w trakcie trwania COP24 w Katowicach, oraz w imprezach mu towarzyszących, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez MSWiA udział wzięło ponad 20 tysięcy uczestników, w tym wielu VIP-ów, z niemal 200 państw świata.

Podsumowując, działania podjęte w trakcie trwania COP24, Polska Policja poinformowała, że jej funkcjonariusze zrealizowali niemal 400 eskort, zabezpieczono ponad 1200 przejazdów autobusów oraz dokonano niemal 90 sprawdzeń pirotechnicznych.

W ochronę Szczytu Klimatycznego, a także towarzyszących mu wydarzeń, spotkań i konferencji było zaangażowanych około 9 tysięcy policjantek i policjantów. Byli to mundurowi zarówno z garnizonu śląskiego, jak również z innych województw, którzy zostali specjalnie oddelegowani do ochrony wydarzenia. W Katowicach utworzone zostało zintegrowane stanowisko dowodzenia. Koordynowało ono działania wszystkich służb zabezpieczających wydarzenie oraz zapewniało sprawny obieg informacji.

W przypadku pracy Straży Granicznej, od 22 listopada do 16 grudnia, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej, funkcjonariusze skontrolowali w sumie 189 270 osób ze 187 krajów. Jak zaznacza SG, największą grupę skontrolowanych, bo aż 81 527 osób, stanowili Polacy. Kolejni to obywatele Ukrainy - 12 791, Niemiec – 9 853, Czech - 9568, Litwy – 8993, Włoch – 5756 i Szwecji – 4518. 

Jednocześnie w wyniku tymczasowo przywróconej kontroli granicznej do Polski nie wpuszczono 37 osób. Zatrzymano w sumie 343 osoby, m.in. poszukiwane przez polski wymiar sprawiedliwości, unikające przesłuchania, czy też zasądzonej kary pozbawienia wolności.

Trzeba dodać, że o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia dbało codziennie także prawie 500 strażaków dysponujących niemal stu wozami ratowniczo-gaśniczymi.

W trakcie oficjalnego podsumowania, swojego zadowolenia z efektywnej pracy służb nie krył minister Joachim Brudziński. Stwierdził on, że funkcjonariusze Polskiej Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa stali się najlepszymi ambasadorami kraju. 

Za Waszą przyczyną, po raz kolejny, na cały świat od wysp na Pacyfiku, przez Amerykę Południową i Północną, Afrykę, Europę i Australię popłynął wizerunek Polski, Katowic i Krakowa jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego. Nie można wyobrazić sobie lepszej i bardziej skutecznej promocji naszej Ojczyzny.

Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 MSWiA/Policja/SG/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze