Reklama

Służby Mundurowe

Antoni Macierewicz na obchodach święta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej

  • Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek (Combat Camera DO RSZ)
    Fot. st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek (Combat Camera DO RSZ)
  • <p>Fot. U.S. Army/flickr.com</p>
    <p>Fot. U.S. Army/flickr.com</p>

Oddział Specjalny to ci, którzy są najlepszą cząstką tych, którzy są najlepsi – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas obchodów święta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, które odbyły się dziś pod Pomnikiem Powstańców Warszawy.

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej sprawiają, że możemy czuć się bezpiecznie. Podejmować decyzje, które przekazuje nam Sejm RP, które przekazuje nam naród. Dziękuję za służbę, w tym także za przygotowania do zabezpieczenia szczytu NATO, który odbędzie się w Warszawie. To będzie trudne zadanie  – mówił podczas ceremonii minister. – To gigantyczne przedsięwzięcie i duża odpowiedzialność, ponieważ szczyt NATO zgromadzi najważniejsze głowy państw na świecie, które decydować będą o bezpieczeństwie (...) nie tylko flanki wschodniej, ale i naszej Ojczyzny – podkreślił szef MON. – Jestem pewien, że sprostacie temu zadaniu. Jestem pewien, że Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, elita elit, zagwarantuje nam wszystkim bezpieczeństwo – powiedział Antoni Macierewicz, kierując swoje słowa do zebranych na placu żołnierzy.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie został sformowany 2 lutego 2014 roku i jest pierwszą jednostką w strukturach Żandarmerii Wojskowej przeznaczoną do działań antyterrorystycznych i ochrony specjalnej. Jego zaletą jest hybrydowy, policyjno-wojskowy charakter, duża mobilność i zdolność do natychmiastowego przerzutu i użycia w rejonie operacji, modułowa struktura organizacyjna oraz profesjonalna kadra wyposażona w sprzęt najnowszej generacji.

Oddział stanowi istotny element systemu reagowania kryzysowego na obszarze kraju. Jego zadania można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią zadania wynikające z zagrożeń terrorystycznych, do których możemy zaliczyć: przeciwdziałanie aktom terrorystycznym na lądzie i z powietrza, likwidacja skutków epidemii oraz przeciwdziałanie aktowi terroru biologicznego, likwidację skutków terroru radiologicznego i chemicznego oraz przeciwdziałanie aktom terroru informatycznego. Do drugiej grupy zalicza się zadania związane z likwidacją skutków klęsk żywiołowych, czyli m.in. akcje ratowniczo-gaśnicze, usuwanie skutków pożarów przestrzennych, zwalczanie powodzi i zjawisk lodowych.

Żołnierze Oddziału wykonują zadania związane z ochroną kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Odpowiadają też za bezpieczeństwo prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków zagranicznych delegacji wojskowych oraz osób ochranianych przez BOR podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych.

Czytaj także: Ćwiczenia antyterrorystyczne w warszawskim hotelu

Poza granicami kraju żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie  udzielają wsparcia policyjnego dowódcy sił w rejonie prowadzonych działań oraz kontrolują rejon działania kontyngentu poprzez patrolowanie, rozpoznanie i monitorowanie sytuacji lokalnej, szkolą lokalne sił policyjne, prowadzą działania interwencyjne, konwojują i ochraniają ładunki specjalne, zapewniają ochronę VIP oraz dokonują kontroli osób, miejsc i obiektów. Ponadto we wszystkich prowadzonych operacjach specżandarmi uczestniczą w kontrolowaniu uchodźców, postępowaniu z jeńcami wojennymi, kontroli zamieszek i ściganiu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Zakres działania jednostki określa art. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama