Kadencyjny komendant i budżet powiązany z PKB. Czy policja ma szansę na takie zmiany?

26 stycznia 2021, 11:55
jarosław szymczyk KGP. policja, komendant g
Fot. Śląska Policja

Wyobraźmy sobie sytuację, w której szef policji jest wybierany na kilkuletnią kadencję i do dyspozycji ma budżet, na którego coroczną wysokość nie mają wpływu politycy. Rozwiązania te to jednak nie tylko próba wizualizacji marzeń części policyjnego środowiska, ale opis tego, o co w petycji – którą w ten czwartek zajmą się posłowie – wnioskuje szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Czy politycy przychylą się do propozycji związkowca, które jego zdaniem zagwarantują policji realną apolityczność?

Petycja, którą Rafał Jankowski złożył w Sejmie w maju 2020 roku, zakłada wprowadzenie dwóch – dość rewolucyjnych dla formacji – zmian. Po pierwsze, szef NSZZ Policjantów postuluje konieczność ustawowego "zagwarantowania, że na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż określony procent produktu krajowego brutto". Po drugie, Jankowski chce wprowadzenia "ustawowej, nie krótszej niż 4-letniej kadencji Komendanta Głównego Policji". Jak tłumaczy, "podjęta inicjatywa winna doprowadzić do wprowadzenia rozwiązań umacniających apolityczność Policji". "Przewidziane w petycji rozwiązania uniemożliwiałyby instrumentalne wykorzystanie budżetu Policji oraz funkcji Komendanta Głównego Policji, w ramach bieżących działań politycznych (…)" - dodaje. Propozycjom przyjrzą się już w ten czwartek posłowie z sejmowej Komisji ds. Petycji. Czy przychylą się oni do proponowanych zmian i zdecydują się na wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą?

Jest inne wyjście? 

Nawet jeśli Komisja nie zdecyduje się na przekucie petycji w projekt zmian, może się okazać, że sprawa i tak stanie się przedmiotem prac parlamentu. Zapowiedź złożenia projektu ustawy, wprowadzającego zapis mówiący o kadencyjności na stanowisku komendanta głównego policji, już pod koniec listopada ubiegłego roku złożył przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Wiesław Szczepański. Jak mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl "nieodwoływalność komendanta dałaby mu niezależność od polityków i autonomię", "byłby pewny, że jeśli nie złamie prawa, nie zostanie skazany, to nikt ze stanowiska go nie zdejmie". Jak dodawał, "ustawa musi zawierać wiele szczegółowych zapisów choćby tych określających, ile lat ma trwać kadencja, kto wybierałby komendanta głównego policji oraz w jakich konkretnych przypadkach - takich jak utrata praw publicznych czy prawomocne skazanie - można go odwołać". 

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące finansowania policji, do nich z kolei pozytywnie odniósł się sam szef formacji. "Bardzo podoba mi się druga część propozycji związków zawodowych, a więc wprowadzenie budżetu opartego o wskaźnik procentowy PKB na wzór wojska. To z pewnością pozwoliłoby na uporządkowanie ciągle niedoszacowanego budżetu polskiej Policji. A przede wszystkim, dałoby ogromny komfort funkcjonowania Komendanta Głównego Policji, bez względu na to, czy byłby on wybierany na kadencję, czy nie" – mówił gen. insp. Jarosław Szymczyk w czerwcowej rozmowie z InfoSecurity24.pl.

Powiązanie poziomu finansowania policji z PKB postulowała też we wnioskach pokontrolnych, jeszcze w sierpniu 2019 roku, Najwyższa Izba Kontroli. "(...) zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które uwzględniałoby z jednej strony możliwości finansowe budżetu państwa, a z drugiej potrzeby obywateli - tak jak np. finansuje się Siły Zbrojne RP" - czytamy w raporcie NIK. Zdaniem Izby "wspieranie służb podległych MSWiA przez ustanawianie różnych programów, w tym programów modernizacji, jest działaniem doraźnym i nie gwarantuje ich stałego unowocześniania". Nie wiadomo oczywiście czy rząd zdecyduje się dziś na zmiany w sposobie finansowania policji, głównie z uwagi na kryzys finansów państwa związany z pandemią koronawirusa, jednak wydaje się, że pomysł, o którym w petycji pisze Rafał Jankowski, w przyszłości może mieć szansę na to, by stać się przedmiotem szerszej dyskusji o tym, jak formację należy finansować. Jak podkreślają związkowcy, "takie usytuowanie ustrojowe zagwarantowałoby policji realną apolityczność".

Czy policja ma szansę na te zmiany? Nie jest z pewnością tak, że tych szans nie ma w ogóle, choć ich ewentualne wprowadzenie to spora rewolucja w policyjnej rzeczywistości. Rewolucja, która nie powinna być z pewnością przeprowadzana pospiesznie i musi zostać poprzedzona merytoryczną debatą. Jeśli posłowie przychylą się do propozycji zawartych w petycji, być może będzie na nią szansa w trakcie ewentualnych sejmowych prac nad konkretnym projektem. 

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 14
LopeZ
wtorek, 26 stycznia 2021, 19:59

Toż ja o tym już lata mówię...Na kadencję przez Sejm jak prezesa NIK. A na stanowiska kierownicze, transparentne konkursy (tylko nie lipne, dla formalności) tylko prawdziwa rekrutacja z udziałem nie tylko policjantów ale fachowców od psychologii, zarządzania, itp. ale to idylla nie do osiągnięcia. Musiałaby się zmienić mentalność całej tej formacji a to nie realne.

Michał
wtorek, 26 stycznia 2021, 19:21

Brawo brawo ale po co brać się za coś nowego jak nie dokończył Pan art. 15a dla wszystkich...??Lipa , mam wrażenie ten projekt to podziekowanie za dodatek betonowy??/

Kriss
wtorek, 26 stycznia 2021, 17:55

O kadencyjności organów Policji tj komendantów mówiliśmy od lat 90 tych XX wieku lecz to nigdy nie nastąpi bo politycy nie będą mieli wpływu na obsadę stanowisk 2015 i 2016 wyczyszczono stanowiska komendantów i wprowadzono nowych korzystnych z punktu widzenia władzy ale nie bezpieczeństwa obywateli.

czytelnik
wtorek, 26 stycznia 2021, 15:56

poszedł bym krok dalej.Wyboru dokonują Komendanci Wojewódzcy, możliwe dwie kadencję po 4 lub 5 lat każda. Z chwilą wyboru Komendant Główny otrzymuje awans na generała, a po kadencji wraca do swojego stopnia. Podobnie z wyborem Komendantów Wojewódzkich i Szkół. Sprawa jest prosta, czysta, transparentna i wolna od polityki

Diego
wtorek, 26 stycznia 2021, 18:52

Zbyt piękne by było prawdziwe. Kadencja powinna być maks 2 lata z możliwością przedłużenia. Z wyborem głównego zgadzam się, że wojewodzcy powinni go wybierać. Tylko, że oni już są zależni od naszych "włodarzy" i mogą różnie wybierać. Stopień zgadzam się. Tylko co po jego kadencji? Gdzieś musi mieć miejsce utworzone... Kolejne stanowiska dla osób przed emeryturą-przechowalnię? Trzeba to przemyśleć.

Jan
wtorek, 26 stycznia 2021, 17:10

Proponuję także 4 -ro letnią kadencję dla Kursantów ( też na K).

Przemyślenia
wtorek, 26 stycznia 2021, 15:39

Szanowni policjanci i policjantki. Pragnę wyrazić swoją ocenę co do stanowiska pana Jankowskiego, który jest przewodniczącym związków zawodowych. Kiedyś pan Wałęsa też był przewodniczącym... Pan Jankowski usilnie próbuje doprowadzić do KKK. A to jest na rękę tylko i wyłącznie jemu oraz jego PANU, ALE NIE POLICJI jako formacji. Wyjaśniam, że skrót KKK Kolesiostwo Korupcja Kumoterstwo. Właśnie to będzie, jeżeli komendant główny policji będzie piastował to stanowisko dłużej niż 12 miesięcy. Proszę zauważyć, że podczas znaczących protestów policyjnych w 2019 roku pan Jankowski otrzymał 2 x 12 tys. złotych premii od KGP. Mój dalszy komentarz jest zbędny. Mam nadziej, że pan minister zdaje sobie sprawę z zagrożenia z nagłego przeciwstawienia się całej formacji właśnie panu ministrowi. Niestety obecna sytuacja w kraju może być tego podłożem. Dlatego proszę być czujnym i nie dopuścić do dłuższej kadencji niż 12 miesięcy na stanowisku komendanta głównego policji. Policja ma być policją a nie prywatnym folwarkiem. Moje stanowisko ma na celu niedopuszczenie do KKK w policji jako instytucji stojącej na straży prawa i bezpieczeństwa publicznego.

Czołem żołnierze i funkcjonariusze
środa, 27 stycznia 2021, 11:26

Dbajmy o czystość polskiej mowy. Mamy funkcjonariuszy policji, straży itp. policjanta, strażaka, żołnierza. Nie ma takiej formy jak "policjantka", strażaczka, żołnierka. Można zastosować np. panie, panowie policjanci... pani policjant, a najlepiej po prostu funkcjonariusze.

Tweets InfoSecurity24