Senackie veto do ustawy o rezerwach strategicznych odrzucone

21 stycznia 2021, 19:39
Mateusz Morawieci, fot, adam guz KPRM
Fot. Adam Guz/KPRM

Zgodnie z przewidywaniami, sejmowa większość odrzuciła senackie veto dotyczące ustawy o rezerwach strategicznych. Dokument przewiduje m.in., że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. By zmiany stały się obowiązującym prawem, ustawa – po tym jak podpiszą ją prezydent – musi zostać jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Za odrzuceniem senackiego veta w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych głosowało 238 posłów, przeciw było 213, a jeden wstrzymał się od głosu. Posłowie w głosowaniu postąpili zgodnie z rekomendacją sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która w trakcie wtorkowego posiedzenia negatywnie zaopiniowała uchwałę Senatu odrzucającą ustawę w całości. Decyzja senatorów była zresztą sporym zaskoczeniem, bowiem dzień przed jej podjęciem, senacka Komisja Innowacyjności i Gospodarki rekomendowała przyjęcie ustawy wraz z poprawkami.

Odrzucenie przez posłów senackiej uchwały oznacza, że dokument trafi na biurko prezydenta, a następnie – jeśli Andrzej Duda zdecyduje się złożyć pod nim swój podpis – zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Jakich zmian możemy się zatem spodziewać?

Ustawa zakłada, że Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego ds. energii zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nadzorowana przez premiera. W sytuacjach kryzysowych nowa Agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Nowe prawo reguluje zagadnienia z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych oraz zasady ich finansowania. Celem regulacji jest bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym - negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli. 

Dokument poszerza też zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Zwiększa też katalog asortymentu rezerw. W ramach zapewniania rezerw strategicznych przewidziano możliwość utworzenia rezerw, które nie zostały ujęte w programie w sytuacji, gdy występuje brak albo znaczny deficyt określonych asortymentów. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, podstawowym trybem udostępniania rezerw strategicznych będzie decyzja premiera. Będą dodatkowe szczególne tryby udostępniania rezerw na potrzeby ministra obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości czy szefa ABW. Rezerwy będą mogły być udostępniane w innych okolicznościach niż kryzysowe. Premier będzie miał prawo nieodpłatnie udostępnić określony specjalistyczny sprzęt techniczny np. na wsparcie celów społecznych lub przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury. System rezerw strategicznych będzie, tak jak do tej pory, finansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej i podmiotowej.

PAP/IS24

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Była
piątek, 22 stycznia 2021, 19:28

Szkoda że nikt nie sprawdzi co się dzieje wewnątrz ARM

BUBA
piątek, 22 stycznia 2021, 09:42

Jaki sprzęt mamy w rezerwie? Żaden........................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Samolotów bojowych w rezerwie - 0, czołgów w rezerwie - 0, systemów OPL - 0. Wszystko po cichu sprzedano, zutylizowano itp. Armia z dykty i papieru.................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Czy Obrona Cywilna działała w czasie pierwszej pandemii? Nie bo ją prawie zlikwidowano, czy w zapasach strategicznych były maseczki jednorazowe - nie mimo że Pandemia w Chinach wybuchła w 2019 a już w Europie była w styczniu/lutym, czemu Banki Żywności są puste? ........................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Po co tworzyć martwe ustawy które NIE DZIAŁAJĄ?..................................................................................................

Tweets InfoSecurity24