Reklama

Służby Mundurowe

Rząd przyjął program modernizacji służb mundurowych

  • Fot. Policja
    Fot. Policja

Rada Ministrów zaaprobowała projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Jego zadaniem będzie zwiększenie wydatków na służby podległe pod MSWiA, w celu ulepszenia infrastruktury, zakupu nowego sprzętu i zapewnienia wyższych płac.

Prace nad ustawą o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” rozpoczęły się z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r. Projekt ustawy został ukończony w czerwcu bieżącego roku i został złożony do akceptacji Rady Ministrów. Po złożeniu i uwzględnieniu poprawek przez poszczególne ministerstwa dzisiaj Rada Ministrów zaakceptowała ustawę.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, modernizacja obejmie wszystkie służby podległe MSWiA, tj. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Kwoty przydzielone im w ustawie zależą od potrzeb i zadań realizowanych przez każdą z formacji. Zgodnie z ustawą z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na realizację Programu około 6,5 mld zł, z czego w: 2017 r. - 1.4 mld zł, 2018 r. - 1.3 mld zł, 2019 - 2.4 mld zł zaś w 2020 r.- 1.3 mld zł.

Zgodnie z ustawą Program modernizacyjny obejmuje realizację inwestycji budowlanych, zakupów wyposażenia formacji (w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności) oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Ponadto celem Programu jest wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, a także zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji poprzez dokonanie podwyżek.

Z całej kwoty w 2017 roku ok. 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych czterech formacji podległych pod MSWiA. W związku z tym od nowego roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł.

Ustawa zakłada też realizację nowych inwestycji i zakupów. Szczególny nacisk położono na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu będą oni mogli sprostać stojącym przed nimi współcześnie wyzwaniom. Na ten cel przeznaczono ok. 780 mln zł.

Program modernizacji służb obejmie lata 2017-2020. W tym czasie konsekwentnie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania tych formacji. Program będzie realizowany przez Komendantów Głównych Policji, PSP, SG i szefa BOR, a nadzór nad całością będzie sprawował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reklama

Komentarze

    Reklama