Reklama

Służby Mundurowe

Rozpoczęto ćwiczenie Renegade/Sarex

  • Fot. www.mw.mil.pl
    Fot. www.mw.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu ćwiczenia Renegade/Sarex- 15/II, które - prowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych - potrwa do 15 października. Jego celem jest sprawdzenie stopnia przygotowania podmiotów cywilnych i elementów resortu obrony narodowej do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz przeciwdziałania atakom terrorystycznym na terytorium Polski.

Zakres ćwiczenia obejmuje prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach morskich i lądowych, a także przeciwdziałanie atakom terrorystycznym z powietrza. Scenariusz zakłada wystąpienie rozmaitych zdarzeń o zróżnicowanym charakterze. Uczestniczące w ćwiczeniu elementy resortu obrony narodowej i podmioty cywilne będą prowadzić, między innymi, akcję poszukiwawczo-ratowniczą po katastrofie samolotu pasażerskiego, działać w przypadku naruszenia strefy ograniczenia lotów, czy też przeciwdziałać próbie ataku na ważne obiekty użyteczności publicznej z wykorzystaniem opanowanego przez terrorystów statku powietrznego. Częścią ćwiczeń będzie przeprowadzona w wielu regionach Polski próba systemu powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności przed zagrożeniami.

Gotowość do reagowania na powyższe wydarzenia będą ćwiczyć następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, Straż Graniczna, Policja, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Urząd ds. Cudzoziemców, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego, Grupa Karkonoska GOPR, Urząd Morski w Gdyni oraz administracja rządowa.

Reklama

Komentarze

    Reklama