Reklama

Służby Mundurowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

  • Stoisko Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach - fot. kwp.kielce

20 lutego br. Rada Ministrów przyjęła przygotowywany we współpracy z MSW projekt ustawy  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.Według projektu ABW oraz CBA, mogłyby wykorzystywać, m.in. (do tej pory nie miały takiej możliwości) psy służbowe jako środki przymusu bezpośredniegoZ tzw. paralizatorów mogłyby korzystać m.in. ABW, BOR, Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna. 

Biuro Ochrony Rządu oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie będą mogły używać, tak jak do tej pory, jako środków przymusu bezpośredniego kaftanów bezpieczeństwa oraz pasów obezwładniających. 

W projekcie założeń znalazł się zakaz używania broni palnej przez pododdziały zwarte. Użycie broni będzie natomiast dopuszczalne w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Projekt zakłada także, że nie wolno używać środków przymusu bezpośredniego, z wyjątkiem siły fizycznej w postaci technik obezwładniających wobec kobiet o widocznej ciąży oraz osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat lub ograniczoną sprawność ruchową. Wobec wyżej wymienionych osób będzie można użyć innych środków przymusu bezpośredniego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uprawnionego bądź innej osoby.

Wobec wymienionej wyżej kategorii podmiotów nie będzie można użyć również broni palnej, chyba że będzie mieć to na celu odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie funkcjonariusza lub innej osoby.

Odnośnie do sposobu postępowania przez użyciem broni palnej, tak, jak do tej pory będzie obowiązywał strzał ostrzegawczy.

Projekt przeszedł przez konsultacje społeczne bez poprawek.

Wejście ustawy w życie planowane jest na 5 czerwca 2013.

(MMT)

 
Reklama

Komentarze

    Reklama