Reklama

Straż Pożarna

Rada Ministrów przyjęła kolejną strategię bezpieczeństwa narodowego

  • Rada Ministrów przyjęła 9 kwietnia br. „Strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”
    Rada Ministrów przyjęła 9 kwietnia br. „Strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”

Rada Ministrów przyjęła  „Strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”. Dokument powiela obowiązujące już akty prawne, jest przede wszystkim opisowy i brakuje w nim konkretów.Do Strategii Bezpieczeństwa RP z 2007 r. oraz Strategii Obronności RP z 2009 r. doszedł nowy dokument, w którym według MON „określono funkcjonowanie i sposoby rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego w średniookresowej perspektywie”. Przypomnijmy, że zgodnie z definicją „Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego to zespół działań gwarantujących szybkie i sprawne działanie w każdych warunkach oraz reagowanie na wszelkiego typu zagrożenia i kryzysy”.

Czytaj też: Nowy szef ABW w tandemie z ministrem Sienkiewiczem?

Niestety mało jest konkretnych zadań i zobowiązań, z których można byłoby kogokolwiek rozliczyć. Jeżeli więc wymieniono np. liczbę garnizonów w poszczególnych województwach to nie określono ile ich będzie w 2022 roku. Wspomniano ile jest uczelni wojskowych (w tym szkół podoficerskich), ale nie zaznaczono ile ich ma być za 9 lat.

Nawet wskazując na istnienie około 180 sal tradycji w jednostkach wojskowych i zaznaczając, że: „brak powszechnej, ogólnopolskiej informacji o zawartości ich zbiorów uniemożliwia jednak szeroką edukację historyczną i patriotyczną społeczeństwa” nie wspomniano co z tym zrobić (chyba, że pomylono kolejność akapitów – ciekawych kierujemy na str. 48). Na pewno nie jest konkretem zadaniem założenie, że „ma nastąpić poprawa stanu infrastruktury muzeów wojskowych”.

Cele ogólne i szczegółowe

Za cel zasadniczy Strategia uznaje wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa, który powinien być zdolny do identyfikacji i eliminacji źródeł, przejawów oraz skutków zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Pomijając cele polityczne (chociaż ważne) warto wspomnieć tylko o zadaniu: „Umocnienie zdolności państwa do obrony” co zamierza się uczynić poprzez „kontynuację budowy profesjonalnych i nowoczesnych Sił Zbrojnych RP, a więc modernizację techniczną, podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz doskonalenie struktur organizacyjnych, w tym systemu kierowania i dowodzenia”.

Czytaj też: Reforma systemu dowodzenia i kierowania SZ coraz bliżej – niestety

A teraz wymieńmy konkretne zobowiązania, które znaleźliśmy w Strategii. Według tego dokumentu do 2020 roku nastąpi:

• „Osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej przez bazę amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, zdolnej do obrony terytorium RP i NATO”;

• „Utworzenie polsko-ukraińsko-litewskiej brygady (LITPOLUKRBRIG)”;

• Liczba żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz przeszkolonych ochotników w ramach służby przygotowawczej, w tym m.in. do Narodowych Sił Rezerwowych osiągnie poziom 20 000;

• Stopień nasycenia Sił Zbrojnych RP środkami rozpoznania najnowszej generacji wzrośnie z 10 do ok. 35%;

• budowana zostanie Sieć Łączności Rządowej według w tym przypadku konkretnych założeń.

Reszta to opis, który dobrze szukając znajdziemy w wielu innych wcześniejszych dokumentach planistycznych. Szkoda, chociaż rozumiemy. Z konkretów można rozliczać, a tak mamy cele, do których możemy bez pośpiechu „dążyć”. Ciekawi nie znajdą więc, jak będzie realizowany plan modernizacji technicznej i co zamierza się uczynić by był on wykonany w terminie. Ale za to wiemy, że ochrona zasobów naturalnych, będzie realizowana „poprzez uwzględnianie w planowaniu i organizowaniu ćwiczeń wojskowych wymogów ochrony zwierząt oraz roślin”. I niech to będzie symbolem Strategii w wersji z 2012 r.

Maksymilian Dura
Reklama

Komentarze

    Reklama