Ponad 310 tys. sztuk amunicji dla CBA. Biuro wybrało dostawcę

7 sierpnia 2020, 11:09
CBA, funckjonariusz CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, fot. CBA
Fot. CBA

Już po otwarciu ofert jasne było, że Centralne Biuro Antykorupcyjne może być zmuszone do unieważnienia części zadań w przetargu na zakup amunicji i granatów. Wszystko przez m.in. zbyt małe budżety przewidziane na poszczególne części lub – jak w przypadku amunicji do granatnika 40x46mm – przez fakt, że żadna z firm nie była zainteresowana realizacją dostaw. CBA wybrała jednak najkorzystniejsze jej zdaniem oferty w tych częściach postępowania, w których było to możliwe i jeśli dojdzie do podpisania umów, do Biura trafić może w sumie ponad 310 tys. sztuk amunicji.

W CBA ku końcowi zmierza jeden z większych w ostatnim czasie przetargów na zakup amunicji. Zgodnie z przewidywaniami nie wszystkie z 11 zadań (na które podzielono postępowanie) udało się zakończyć wyborem oferty. Nie zmienia to jednak faktu, że do Biura i tak trafić może 310 300 sztuk amunicji, z czego największą część stanowić będzie 239 300 sztuk amunicji 9mm FMJ. Co ciekawe jedyna mieszcząca się w budżecie Biura oferta - pochodząca od firmy Obrót Bronią i Amunicją COLT Bogumiła Porowska z Krotoszyna – nie została w ogóle poddana ocenie. CBA za najkorzystniejszą uznała propozycję złożoną przez warszawski Cenzin opiewającą na 179 546,79 złotych brutto, co przekracza pierwotny budżet Biura o niespełna 5 tys. złotych.

Propozycja Cenzinu uznana została za najkorzystniejszą także w drugiej części postępowania, które dotyczyło dostaw amunicji 9mm JHP w liczbie 2000 sztuk. Wybór tej oferty nie jest jednak zaskoczeniem, bowiem żadna inna firma nie była zainteresowana realizacją tych dostaw, które kosztować będą nieco ponad 2 tys. złotych (2 312,40 zł).

Także trzecia część przetargu, dotycząca 5 000 sztuk amunicji 5,56x45mm NATO, należy do warszawskiego Cenzinu. CBA ponownie wybrało bowiem ofertę właśnie tej firmy. Z dokumentów przetargowych wynika, że tylko propozycja Cenzinu (65 866,50 zł), mieściła się w budżecie Biura (72 000 zł).

Czwarte zadanie, w ramach którego CBA chciało kupić 3000 sztuk amunicji 5,56x45mm NATO z pociskiem typu Frangible, zrealizuje firma UMO. Budżet CBA wynosił wprawdzie 7500 złotych, a oferta UMO była o 1660 złotych wyższa (7 660,00 zł), jednak wygląda na to, że CBA znalazło dodatkowe środki na ten cel. Spółka z podwarszawskiej Zielonki dostarczy też, w ramach zadania 10, 25 sztuk granatów hukowo-błyskowych 6-strzałowych za 9 325 zł. W tej części postępowania pojawiła się jedna oferta - pochodząca od UMO - wynosząca dokładnie tyle ile przewidywany na ten cel budżet.

Ostania część postępowania (zadanie 7), w której CBA dokonało wyboru oferty, dotyczy amunicji barwiącej, treningowej 9mm typ FX/FOF w liczbie 24 000 szt. Także w tym przypadku za najkorzystniejszą uznano propozycję Cenzinu. Co ciekawe wszystkie złożone oferty przekraczały budżet Biura (56 160 zł). Cenzin spośród nich proponował jednak najniższą cenę (64 353,60 zł) i to jego ofertę wybrano. 

Pozostałe pięć części przetargu unieważniono. W przypadku zadań: 5 (amunicja .223 Remington FMJ – 17 500 szt.), 6 (amunicja 5,56x45mm przeznaczona do broni z tłumikiem dźwięku – 10 000 szt.) i 11 (granaty ćwiczebne hukowe – 200 szt.) CBA odwołuje się do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z którymi postępowanie można unieważnić jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku zadnia 8 (amunicja barwiąca, treningowa 5,56mm typ UTM  – 5 000 szt.) i 9 (amunicja do granatnika 40x46mm – 25 szt.). Tutaj CBA powołuje się na przepisy ustawy mówiące o tym, że w postępowaniu „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

Jeśli decyzja o wyborze najkorzystniejszych ofert nie zostanie oprotestowana przez innych oferentów, a CBA podpisze umowy na dostawy amunicji, największym beneficjentem przetargu będzie warszawska spółka Cenzin, będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W sumie dostarczając do CBA łącznie 310 300 sztuk różnego typu amunicji, zarobi ona ponad 312 tys. złotych. 

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets InfoSecurity24