Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Policja kupuje hełmy na szczyt NATO

  • Funkcjonariusze pododdziałów AT Policji. Fot. Marek Krupa/KGP, archiwum BOA
    Funkcjonariusze pododdziałów AT Policji. Fot. Marek Krupa/KGP, archiwum BOA

Komenda Główna Policji ogłasza zamówienie w trybie procedury przyspieszonej na dostawę hełmów. Termin związany jest z zabezpieczeniem szczytu NATO w Warszawie.

Komenda Główna Policji poszukuje dostawcy 1749 hełmów w trybie procedury przyspieszonej. Termin składania ofert mija już 29 lutego 2016 r. Dostawy sprzętu miałyby rozpocząć się miesiąc później, a zakończyć 16 września 2016 r. Tryb procedury przyspieszonej wynika z charakteru zamówienia i związany jest z zabezpieczeniem Szczytu NATO w lipcu 2016 r.

Zamawiający wskazuje, że pierwsza część dostawy, licząca 384 hełmy, musi być dostarczona do 15 czerwca 2016 r. Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna ekonomicznie, z uwzględnieniem kryteriów określonych w specyfikacji. Hełmy mają być odłamko- i kuloodporne, typu ACH lub MICH. Ogólna wartość zamówienia przekroczy 135 000 EUR.

W związku z przygotowaniami do zabezpieczenia szczytu NATO w Warszawie, który będzie mieć miejsce od 8 do 9 lipca tego roku oraz Światowych Dni Młodzieży Policja zdecydowała o przeprowadzeniu szeregu przyspieszonych zakupów sprzętu. Przykładem jest postępowanie na pozyskanie broni długiej, w tym pistoletów maszynowych MP-5A5 oraz karabinków H&K 416 i H&K 417, przeznaczonych najprawdopodobniej dla pododdziałów antyterrorystycznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama