Reklama

Straż Pożarna

Podwyżki dla służb mundurowych

  • Fot. Marek Krupa/KGP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że od 1 stycznia 2016 r. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu otrzymają podwyżki.

Zgodnie z projektem budżetu na rok 2016, Policja otrzyma dodatkowe 228 mln 603 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Dzięki tym dodatkowym środkom przeciętna pensja funkcjonariusza Policji wzrośnie o 201 zł (w co wliczona jest miesieczna równowartość nagrody rocznej). Obecnie policjanci zarabiają (brutto) średnio 4 372 zł, po zmianach przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4 573 zł.

Średnie wynagrodzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2016 r. wzrośnie o 203 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej). W projekcie budżetu na 2016 r. dla przewidziano dodatkowe 34 mln 653 tys. zł na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy tej służby. Oznacza to wzrost przeciętnej pensji z 4 402 zł do 4605 zł.

W przypadku Biura Ochrony Rządu projekt budżetu na przyszły rok zakłada przeznaczenie na wynagrodzenia dodatkowej sumy 5 mln 174 tys. zł. Dzięki temu przeciętna pensja wzrośnie o 209 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej) i będzie wynosić 4 748 zł (obecnie kwota przeciętnej pensji w BOR to 4 539 zł).

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada również dodatkowe 66 mln. 827 tys. zł na wynagrodzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu ich średnie wynagrodzenie wzrośnie o 198 zł (wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej). Obecnie średnie wynagrodzenie w PSP to 4 280 zł, po 1 stycznia 2016 r. kwota ta będzie wynosić 4 478 zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama