Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Partnerstwo Wschodnie, projekty inwestycyjne, energetyka i EURO – tym interesowały się obce wywiady w 2012 roku

Fot. ABW
Fot. ABW

ABW przedstawiła raport z działalności w 2012 roku.Według autorów raportu Polska jako aktywny uczestnik struktur międzynarodowych takich jak Unia Europejska czy Pakt Północnoatlantycki znajduje się w stałym zainteresowaniu obcych służb wywiadowczych. W ostatnim roku zabiegały one o pozyskiwanie informacji dotyczących w szczególności zaangażowania naszego kraju w inicjatywy na rzecz promocji standardów demokratycznych i ochrony praw człowieka w państwach byłego ZSRR, takie jak np. program „Partnerstwo Wschodnie”. Przedstawiciele obcych wywiadów interesowali się również realizowanymi przez Polskę dużymi projektami inwestycyjnymi czy przygotowaniami organizacyjnymi do EURO 2012.

Więcej: ABW zatrzymała kolejne osoby z siatki wyłudzającej kredyty

Ponadto w zainteresowaniu obcych służb specjalnych pozostawały niezmiennie zagadnienia związane z sektorem energetycznym, zarówno dotyczące produkcji energii, zasobów surowcowych, jak i ich dystrybucji. Duży nacisk na działania w tej sferze kładły szczególnie rosyjskie służby specjalne, ponieważ jest ona jednym z priorytetów w polityce zagranicznej Rosji, stanowiąc w dużej mierze o pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej. ABW działania mające na celu ochronę interesów kraju w sferze energetycznej, współpracując przy tym z polskimi instytucjami i firmami funkcjonującymi w tej branży.

Najważniejsze dane przedstawione w raporcie

  •  W 2012 r. ABW prowadziła łącznie 539 postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń), spośród których 318 zostało zakończonych.

  • Zabezpieczono mienie o łącznej wartości 168,7 mln zł .

  • W tym czasie ABW współpracowała z 94 służbami i instytucjami zagranicznymi odpowiedzialnymi za poszczególne obszary bezpieczeństwa w 56 krajach

  • ABW prowadziła 43 postępowania ws. korupcji; zarzuty postawiono 141 osobom. Łączna wartość korzyści majątkowych przy tych przestępstwach wyniosła ponad 25 mln zł.

  • W trakcie trwania EURO 2012 przeanalizowano ponad 1300 dokumentów (meldunków cyklicznych i doraźnych, biuletynów informacyjnych, informacji od służb partnerskich, informacji sygnalnych oraz przekrojowych analiz).

  • W 2012 r. zespół CERT.GOV.PL zarejestrował 1168 zgłoszeń dotyczących ataków na systemy teleinformatyczne administracji publicznej, z czego 457 zostało zakwalifikowanych, jako incydenty. Porównując te wyniki do adekwatnych danych z roku 2011 widać wzrost zarówno ilości zgłoszeń jak i samych incydentów (odpowiednio 854 zgłoszeń i 249 incydentów).

  • Za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania w internecie ARAKIS-GOV, odnotowano 20 327 alarmów w tym 814 o priorytecie wysokim, 5 099 o priorytecie średnim i 14 414 o priorytecie niskim. Alarmy generowane przez ARAKIS-GOV pozwoliły wielokrotnie na wykrycie niepożądanego ruchu sieciowego, stworzenie reguł blokujących taki ruch oraz automatyczne udostępnienie tych reguł jednostkom administracji, zanim mogły one zostać zaatakowane.

  • W 2012 roku do ABW wpłynęło około 8 tysięcy ofert dotyczących przyjęcia do służby.


Więcej: Nowy szef ABW w tandemie z ministrem Sienkiewiczem?

W 2012 r. kontynuowano w ABW, rozpoczęte w latach ubiegłych zmiany, których celem było dostosowanie działań służby do aktualnych potrzeb związanych ze skutecznym zapewnieniem bezpieczeństwa RP. Najistotniejszą zmianą o charakterze organizacyjnym było połączenie trzech jednostek operacyjnych (Departamentu Kontrwywiadu, Departamentu Zwalczania Terroryzmu i Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa) w jeden Departament Kontrwywiadu.

Źródło: ABW

(JG)
Reklama

Komentarze

    Reklama