Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Litewski terminal LNG celem symulowanego ataku terrorystycznego

Pływający terminal LNG w Kłajpedzie stał się celem symulowanego ataku terrorystycznego podczas ćwiczeń litewskich sił zbrojnych i formacji podległych ministerstwu spraw wewnętrznych o kryptonimie „Piorun 2015”. Są to manewry związane z likwidacją szerokiego spektrum zagrożeń: od wojny hybrydowej, po ataki terrorystyczne i inne incydenty w rejonie obiektów o kluczowym znaczeniu. 

Scenariusz ćwiczenia przeprowadzonego 6 maja obejmował opanowanie skutków ataku terrorystycznego, w wyniku którego została wysadzona część linii przesyłowej na terenie terminala LNG w Kłajpedzie. W działaniach brało udział około 500 żołnierzy litewskich wojsk regularnych i gwardii narodowej. Współdziałali z nimi funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, komendy policji w Kłajpedzie, straży granicznej oraz jednostki antyterrorystycznej Aras.

Jest to część większych manewrów o kryptonimie „Piorun 2015”, których scenariusz obejmuje nie tylko ataki terrorystyczne i zamieszki oraz inne niepokoje społeczne, ale też przekraczanie granicy przez zbrojne grupy i próby opanowania przez nie kluczowych obiektów państwowych i infrastruktury wrażliwej, takiej jak lotniska, porty czy stacje telewizyjne. Działania obejmują miasto Kłajpeda, oraz powiaty Święciany, Koszedary i Jonawa. Główna część manewrów w terenie zurbanizowanym odbędzie się w dniach 9-10 maja. Łącznie bierze w nich udział około 3 tys. żołnierzy i pół tysiąca funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Manewry te sa elementem przygotowań Litwy do wykorzystania sił zbrojnych w przeciwdziałaniu incydentom będącym elementem szeroko rozumianej wojny hybrydowej oraz innym działaniom asymetrycznym. Z pewnością ogromny wpływ na scenariusz zaplanowanych działań mają informacje dotyczące przebiegu zdarzeń na Krymie i Wschodniej Ukrainie, oraz rosnące poczuje zagrożenia ze strony Rosji. 

Reklama

Komentarze

    Reklama