Reklama

Legislacja

Tegoroczny budżet znowelizowany. Służby dostaną dodatkowe pieniądze

Fot. chor. sztab. Marynarki Wojennej Arkadiusz Dwulatek/straz.gov.pl
Fot. chor. sztab. Marynarki Wojennej Arkadiusz Dwulatek/straz.gov.pl

Służby mogą liczyć na dodatkowe finansowanie. Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej - ostatecznie przyjęta dziś przez Sejm, po odniesieniu się do senackich poprawek - przewiduje bowiem zwiększenie budżetów służb mundurowych i specjalnych. Łącznie, tylko w przypadku formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, chodzi o kwotę około 1,6 mld złotych. Jak wynika z informacji przekazanych przez wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, część z tych środków przeniesiona zostanie na kolejny rok budżetowy, w ramach tzw. wydatków niewygasających.

Sejm rozpatrzył dziś poprawki Senatu do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok i tym samym zakończył proces zmiany tegorocznego budżetu. Posłowie nie zgodzili się m.in. na zabranie (co postulował Senat) trzem służbom specjalnym środków, które jeszcze na etapie prac w Sejmie, przesunięto ze zwiększanego budżetu policji. Chodzi o dodatkowe 14,6 mln złotych dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 10 mln złotych dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 10 mln złotych dla Agencji Wywiadu.

Więcej na dłużej

Pierwsza na liście służb, które otrzymały najwięcej dodatkowych środków jest policja. Pierwotnie jej budżet na ten rok wynieść miał ponad 10,3 mld złotych. Zgodnie z propozycją nowelizacji kwota ta wzrosnąć ma do poziomu ponad 11,6 mld złotych, a więc o około 1,3 mld. Więcej pieniędzy otrzymają też Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i SOP. PSP może liczyć dodatkowo na ponad 225 mln złotych (przed nowelizacją 3,3 mld złotych, po nowelizacji ponad 3,5 mld złotych). Straż Graniczna zanotuje wzrost z poziomu ponad 1,76 mld złotych do ponad 1,8 mld złotych, a SOP zwiększy budżet z ponad 338 mln złotych do ponad 348 mln złotych. Z noweli ustawy budżetowej na ten rok wynika też, że zmianie nie ulegnie budżet Służby Więziennej. Ta dysponować będzie pierwotnie przewidzianą kwotą 3,38 mld złotych.

Dodatkowe środki - za sprawą zmian wprowadzonych na etapie prac sejmowych - otrzymają też służby specjalne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dysponować będzie kwotą ponad 653 mln złotych - pierwotnie ponad 643 mln złotych, Agencja Wywiadu zanotuje wzrost z poziomu niespełna 272 mln złotych do prawie 282 mln złotych a Centralne Biuro Antykorupcyjne dysponować ma z budżetem w wysokości ponad 227 mln złotych (pierwotnie niecałe 213 mln złotych).

Nowelizacja tegorocznego budżetu to nie finansowa kosmetyka, bowiem tylko w przypadku policji mówimy o kwocie stanowiącej jedną dziesiątą rocznego finansowania formacji. Do końca roku pozostało jednak niewiele ponad 2 miesiące, zatem teoretycznie czasu na wydanie dodatkowych środków nie ma zbyt wiele. Czy zatem służbom uda się rozdysponować pieniądze do 31 grudnia 2020 roku? Wydaje się, że nie będzie takiej konieczności. Wszystko dlatego, że spora część z tych dodatkowo przyznanych pieniędzy, będzie mogła być wykorzystana w przyszłym roku. Takie uprawnienie dają przepisy, zgodnie z którymi na kolejny rok budżetowy można wskazać tzw. wydatki niewygasające. Pozwala to, de facto, na przesunięcie środków finansowych z jednego roku budżetowego na kolejny. Co ciekawe, taki "zabieg" może też sprawić, że przyszłoroczne budżety służb - które zgodnie z ustawą budżetową mają być niższe niż w tym roku - będą dla mundurowych nieco mniej dotkliwe.

O wydatkach niewygasających, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 20 października, która zajmowała się projektem budżetu na 2021 rok, mówił też wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "(...) w tegorocznym budżecie przeznaczono znaczne środki inwestycyjne na tzw. wydatki niewygasające" - przypominał. Jak dodał "było to ponad miliard złotych, który zasili także de facto w przyszłym roku budżet tychże formacji, natomiast te środki pochodzą z tegorocznego budżetu".

Mamy więc taki zastrzyk z tegorocznego budżetu na rok przyszły, za co oczywiście bardzo dziękuję Wysokiej Komisji i całemu Sejmowi, bo ta decyzja, która zapadła, jest niezwykle istotna dla funkcjonowania wszystkich naszych służb mundurowych.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 20 października 2020 roku

Teraz by ustawa weszła w życie konieczny jest podpis prezydenta, a następnie publikacja w Dzienniku Ustaw. Można się spodziewać, że obie te czynności staną się juz niedługo faktem.

EDIT 30.10.2020: Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent podpisał nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej. Zgodnie z nią deficyt w tym roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld złotych.

DM

image
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze